Hovese gesprekken (7) : Diane Tinnemans

Diane Tinnemans woont in de Kapelstraat, is tot het einde van dit jaar OCMW-raadslid in Hove. Ze is politiek actief voor de O-VLD en staat op de derde plaats op de kartellijst Fan van Hove bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

  1. Waar ging u dit jaar met vakantie ?

Zoals elk jaar zijn we een week met de kinderen en kleinkinderen naar Frankrijkgeweest. Dit jaar voor de tweede keer op rij naar de Champagnestreek.En telkens weer is dit echt genieten ! Genieten vanhet samen zijn en tijd voor mekaar te maken.Tijd makenom wat te sporten, te wandelen, korte culturele uitstapjes te maken, te genieten van lekker eten en drinken.Soms plannen mijn echtgenoot en ik nog wat vakantie voor of na maar dit jaar zal ditvoor de herfst zijn.

  1. Leest u veel en wat ?

Ik lees doodgraag maar helaas heb ik hier vaak te weinig tijd voor ! Zal hiervoor moetenwachten op mijn pensioen😉. Onze bibliotheek telt inderdaad heel wat boeken !Jammer dat ik mij moet beperken tot 3 boeken diemij echt zijn bijgebleven ! Er zijn er immers heel wat !Zoals bv HetNeusgatenperspectief’ vanPaulAntipoff,Een klein leven vanHanyaYanagihara,Paula’ van Isabelle Allende. En dan zwijgen we over de boeken vanBenoteGroult,YasminaKhadra,CarlosRuizZafn .

  1. Doet u iets voor het milieu ?

Ik probeer inderdaad mijn ecologischevoetafdruk te bewaken door zoveel mogelijk te voetofmet de fietste gaan en het openbaar vervoer te nemen. Helaas is dit laatstesoms echt geen optie ! Er is nog veel werk aan de winkel op dat vlak !

  1. Wat is uw grootste prestatie en wat zou u in uw leven nog willen presteren ?

Ik praat niet graag overgrootste prestatie. Mijn voornaamste bekommernis in het dagdagelijks leven is ervoor te zorgen dat ik er ben als familie en vrienden mij nodig hebben, ervoor te zorgen dat de banden tussen familie en vriendenaangehaald worden en blijven, ervoor te zorgen dat iedereen het goed heeft en gelukkig kan zijn.

  1. Doet u iets speciaals voor uw gezondheid ?Zou u honderd jaar willen worden en wat hebtugeleerd in het leven ?

Ik probeer erop te letten zoveel mogelijk gezond te eten en te drinken,regelmatig een beetje te sporten, 10.000stappen per dag te halen (wat niet altijd evident is)enregelmatige dokterscontroles te ondergaan.

Ik denk niet dat ik honderd jaar zou willen worden.Er is immers voor alles een tijd van komen en gaan !

Wat ik heb geleerd ?Dat tolerantie de rede verlicht !Verdraagzaamheid en respect zijn essentile waarden voor mij !

  1. Mooiste plekje in Hove en wat moet er verbeterd worden ?

Ikwandel heel graag in het park of inhetFrijthout. Ik denk dat in het algemeen de netheid van onze gemeente fel verbeterd kan worden.