Problemen bij kandidatenlijst Hove Beweegt

Hove

Zaterdag jl. werden de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ingediend op het gemeentehuis. In Hove dingen vijf lijsten naar de stem van de kiezer. Al snel bleek er na controle bij één partij een probleem te zijn : het groen-linkse Hove Beweegt, een samenwerking van Groen, SP.a en zgn. ‘onafhankelijken’.

De kandidatuur van de tweede kandidaat, de genaamde Steffi Cornwell, was onvolledig ingediend. Betrokkene heeft de Brits-Duitse nationaliteit. Ze stond niet automatisch geregistreerd als kiezer op de kiezerslijst van de gemeente Hove. Dit is immers een voorwaarde om verkiezingskandidaat te zijn, zowel voor Belgen als niet-Belgen. De tweede plaats moest dus terug ingevuld worden door een vrouw, aangezien de eerste plaats reeds ingevuld was door een man, de uit Brugge afkomstige Filip Craen, tevens voorzitter van Hove Beweegt. Van cumul gesproken. Alle kandidaten een plaats laten opschuiven was geen optie. Dan viel immers heel de groen-linkse boetiek in, van evenwichten gesproken.

Uiteindelijk werd de 18de kandidate, de verpleegster Marie Misselyn (60 jaar) naar de tweede plaats geschoven. De 18de plaats wordt nu bezet door Ingrid Van Hamme, een linkse die van 2006 tot 2012 voorzitster was van AROS-Hove (Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking).

Commentaar :

We werden reeds in de loop van zondagnamiddag zeer snel getipt over deze onvolkomenheid. We lieten de primeur echter over aan de reguliere pers, want anders zou HB weer stellen dat we hen zoeken, dat we fascisten, populisten, nazi’s, enz … zijn.

HB bestaat uit een samenwerking van twee nationale partijen, Groen en SP.a, beiden met verschillende parlementsleden (en medewerkers) in alle vaderlandse parlementen en een georganiseerde partij-studiedienst. Zijn de mensen van HB dan zo achterlijk om die foutieve kandidatuurstelling van iemand die de Belgische nationaliteit niet heeft op te merken ? Of zitten ze op de genoemde studiediensten om 12.00u. al aan de paddo’s ? Of is gemeentepolitiek bedrijven voor HB maar iets voor tussen “de soep-en-de-patatten” ?

HB bewijst met dit incident dat ze eigenlijk politiek onbekwaam zijn om een gemeente te besturen. In de legislatuur 2007-2012 verhoogde HB de gemeentebelastingen aanzienlijk, iets dat vele Hovenaars pijn deed. Als we sommige commentaren van HB-ers op de sociale media lezen, zijn ze weer van plan de gemeentebelastingen vanaf 2019 te verhogen om hun waanzinnige ideeën te verwezenlijken. De kopman van HB werd na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012 veroordeeld wegens belangenvermenging als schepen in een bouwzaak.

Steffi zal nu voor de komende jaren een andere bezigheidstherapie moeten zoeken. Ze kan misschien beginnen met de Belgische nationaliteit aan te nemen, of is dit beneden haar waardigheid ? Men kan immers geen lid zijn van drie verschillende clubs ! Van bedrog gesproken !

Hovenaars hebben ook geen behoefte aan geïmporteerde creaturen zoals een Hovese “Rosa Luxemburg” ! De geschiedenis heeft gezien wat ze ervan maakten ! Een puinhoop !