BOECHOUT : raadpleging van de bevolking

Aankondiging : publieksraadpleging over nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen VLS Jules Servaes

VLS Jules Servaes is een Sevesobedrijf. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we alle stoffen die ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. Belgi telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de websitewww.seveso.be.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risicos, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kanenkel ter plaatse en na afspraakin de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italilei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 5 november 2018 tot 4 december 2018. Een afspraak maken kan telefonisch op 03 / 204.03.60 of per e-mail vianoodplanning@fdgantwerpen.be.

Als u opmerkingen, vragen of adviezen hebt bij de ontwerptekst, kunt u die doorgeven aan de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur. U ontvangt daarvoor ter plaatse een invulformulier.

Het ingevulde formulier kunt u persoonlijk overhandigen op de locatie van de raadpleging, of u kunt het achteraf opsturen per e-mail (noodplanning@fdgantwerpen.be) of per post (FOD Binnenlandse Zaken Federale Dienst Noodplanning Italilei 4 bus 16 2000 Antwerpen). De Federale Dienst Noodplanning moet uw formulier ten laatste ontvangen voor 15 januari 2019.

Meer informatie ? Neem contact op met de dienst via het algemene telefoonnummer 03 / 204.03.60 of vianoodplanning@fdgantwerpen.be.

Foto’s (c) Gazet van Hove.