Renovatiewerken riolering Lintsesteenweg starten 15 oktober

Hove-Lint

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van meer dan 7.000 inwoners van Lint via een gescheiden rioleringsstelsel aansluiten op het zuiveringsstation van Hove. Dit betekent dat het regenwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het regenwater wordt aangesloten op de Hoofsehoekloop. Regenwater is immers relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. Door het regenwater apart af te voeren, wordt de waterzuiveringsinstallatie minder belast en het afvalwater beter verwerkt. Om dit te realiseren zal Aquafin rioleringswerken uitvoeren in de Lintsesteenweg tussen het zuiveringsstation van Aquafin in Hove en de grens met Lint. De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in oorspronkelijke toestand hersteld.

Wie doet wat ?

Werken ten laste van Aquafin (kostprijs: ± 728.834 EUR):

  • De aanleg van een afvalwatercollector in de Lintsesteenweg vanaf de grens met Lint tot aan de Hoofsehoekloop.
  • De renovatie van de bestaande riolering voor hergebruik als regenwaterleiding.
  • Het opvangen en overkoppelen van de afvalwaterriolering in de Akkerstraat op de collector van Aquafin.
  • Het vernieuwen van de huisaansluitingen in de Lintsesteenweg.

 

Timing & fasering

De werken starten op maandag 15 oktober 2018 en zullen in totaal (afhankelijk van de weersomstandigheden) ongeveer 6 maanden duren. Het project werd opgedeeld in fasen waarvan sommige gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

Fase Plaats – omgeving werken Timing
1 Lintsesteenweg tussen grens Lint en Hoofsehoekloop oktober 2018 februari 2019
2 Lintsesteenweg tussen Hoofsehoekloop en Zuiveringsstation Aquafin november 2018 januari 2019  

Hou er wel rekening mee dat bovenstaande planning informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Website

Neem ook eens een kijkje op de website www.aquafin.be. Op deze site kan je vanaf de start van de werken het verloop van het project opvolgen. Klik bovenaan rechts op ‘Mijn omgeving’ en ga naar ‘Werken in jouw buurt’. Voer de gemeente of het projectnummer in voor meer gedetailleerde info.