Hovenaars organiseren zich tegen komst cinema in Kontich-kazerne

Er waren veel toeschouwers op de laatste Hovese gemeenteraad, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Allerlei bewonerscollectieven en actiegroepen doken op om hun specifiek probleem onder de aandacht te brengen.

Eén ervan waren enkele bewoners uit de Vredewijk die duidelijk ons artikel hebben gelezen over de rumoerige volksvergadering georganiseerd door het Kontichse schepencollege en de grotendeels Kontichse buurtbewoners over de mogelijke inplanting van drie cinemazalen in een zijwegje van de Meylweg.

Onze Hovese inwoners vrezen duidelijk de inplanting van dit groot cinema-complex met drie zalen. Want in de betrokken recreatiezone ligt reeds een voetbalstadion, een schietclub, dansateljee, air-shop, een manège en tenniscentrum. Deze nieuwe inplanting van een cinemacomplex zal het autoverkeer in de Hovese grensstraten zoals de Eikenstraat, Vredestraat, Jan-Frans Gellyncklaan en alle zijstraten sterk doen stijgen. Tijdens de spitsuren worden deze straten reeds veel gebruikt als sluipwegen.

Wat kan het Hovese gemeentebestuur hiertegen doen ? was de vraag van enkele verontruste burgers.

woelige volksvergadering in Kontich over komst cinema aan Meylweg

Hove is duidelijk tegen de Kontichse cinema-inplantingen

“Dit dossier is nog niet besproken op het Kontichse schepencollege. Hove kan dus nog geen officieel standpunt innemen. We waren zeer verwonderd dat deze vraag tot inplanting er kwam aan de Meylweg. We hebben dit ondertussen reeds besproken met de burgemeester van Kontich. Wij overwegen in ieder geval een knip. Maar dit zal onvoldoende zijn. Want de cinemabezoekers zullen in Hove komen parkeren en te voet verder gaan naar de cinemazalen in Kontich. De burgemeester van Kontich is zich nu ook bewust dat deze inplanting voor Kontich ook niet gedragen wordt door zijn bewoners.

We hebben met de drie gemeenten Lint, Kontich en Hove in het verleden ook positief samengewerkt tegen de inplanting van een helikopterhaven in Lint. Hier zullen we dit ook nog eens overdoen. Als bewoners kunnen jullie al de nodige contacten leggen met jullie Kontichse buren” aldus burgemeester Koen Volckaerts (N-VA).

De Hovenaars uit het Vredewijk-komitee hebben reeds de nodige contacten gelegd met de Kontichse buren om zich samen te verzetten tegen de mogelijke inplanting van cinemazalen aan de Meylweg in Kontich.

In dit dossier kunnen enkel advocaten van beide partijen veel geld verdienen …

Hove, Lint en Kontich samen kregen de heli-haven in Lint ook buiten !

Foto’s © Gazet van Hove.