Gemeentebestuur denkt aan de veiligheid en gezondheid van de schoolgaande jeugd

“Schoolstraat” in Onderwijsstraat was weer ‘storm in glas water’

HOVE

Sedert twee weken is de Onderwijsstraat gedurende een bepaalde periode van de dag, bij het begin en het einde van de lessen in de gemeentelijke Albrecht Rodenbachschool, afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit om de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in de straat te waarborgen. Sommige ouders brengen immers met veel omhaal hun kinderen met de auto tot voor de schoolpoorten en enkele hard-liners zouden zelfs met de wagen tot in de klaslokalen rijden om hun kroost er af te zetten. De mentaliteit van “Ikke, ikke, … en de rest kan stikken” …

Om de kinderen in een veilige omgeving te laten aankomen wordt de Onderwijsstraat tijdelijk afgesloten met een nadar op wielen met bijhorend verkeersbord C3 met onderbordje ‘schoolstraat’. De testperiode duurt tot vrijdag 26 oktober e.k. Dit is een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

de Onderwijsstraat

Wilde Tam-tam-verhalen

Deze actie van het gemeentebestuur en de schooldirectie was voor een aantal oproerkraaiers uit de buurt weer het startsein om op de gemeenteraad het nodige lawaai te komen maken, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een gewezen schepen van groen-links schoot de hoofdvogel af met zijn opmerkingen. Er werd ook een dame in een rolstoel ten tonele gevoerd om het geheel wat dramatischer te maken. Volgens de protestanten is het geheel opgedrongen en hadden ze te weinig tijd om zich voor te bereiden op de tijdelijke ingreep. Sommigen vrezen zelfs dat er binnenkort in de Onderwijsstraat een bareel komt te staan.

“We hebben de commentaren van de bewoners in overweging genomen en zullen de verdere regelgeving bekijken. Dit is samenspraak tussen het gemeentebestuur, het schoolbestuur, het oudercomité en de buurtbewoners. Het is maar een proefproject. Van het plaatsen van een bareel is helemaal geen sprake. De straatbewoners kunnen altijd in en uit hun straat” aldus burgemeester Koen Volckaerts.

Na dit antwoord verlieten de meeste oproerkraaiers de raadszaal, ook de dame in de rolstoel. De rest van de agenda interesseert hen niet, enkel hun zgn. eigenbelang. “NIMBY”, (Not in My BackYard).

Foto’s © Gazet van Hove.

******************************

Op Facebook “Ge zijt van Hove als …” vonden we een reactie op dit artikel. Hier integraal overgenomen :

“Geachte heer,
Wij verwijzen hier naar het artikel in uw internet krant, waarin u verslag geeft van de gemeenteraad in Hove dd. 24 september 2018.
Dit artikel geeft geen blijk van objectieve journalistiek en bevat onwaarheden.
Daarom vragen wij U ook met aandrang onderstaande rechtzetting als “recht op antwoord” te publiceren. Indien dit niet gebeurd zijn we genoodzaakt verdere stappen te ondernemen.
We hebben op de gemeenteraad dd. 24 september 2018 tijdens het vragen halfuurtje op een correcte manier het woord gevraagd. Hierbij hebben we op een rustige wijze een brief voorgelezen waarin wij als bewoners ons gemeenschappelijk standpunt en onvrede verwoorden in verband met de invoering van de schoolstraat.
Stellen dat we amok maakten en oproerkraaiers zijn is totaal onjuist en uit de lucht gegrepen.
In de brief , ook in bijlage, stellen we dat wij niet tegen de invoering van een schoolstraat zijn. Helemaal niet !
Wat ons stoort is de wijze waarop de schoolstraat nu georganiseerd wordt. Alsook de manier waarop de maatregel ingevoerd is en hoe de communicatie met de bewoners verloopt. Of eerder het gebrek aan communicatie. De maatregel is ingevoerd zonder enige raadpleging of betrokkenheid van de inwoners van de straat.
U schrijft in uw artikel dat een dame in een rolstoel ten tonele gevoerd werd om het geheel nog wat dramatischer te maken. Dit is erg grof en beledigend.
Ik ben een bewoner van de straat. Dat ik een rolstoel nodig heb om me te verplaatsen is nu eenmaal zo. Dit geeft U niet het recht om zo denigrerend over mindervaliden in uw artikel te schrijven. Alsof dit allemaal in scene gezet is. Tijdens de zitting kreeg ik een hevige hoestbui. Om de zitting niet te storen ben ik naar buiten gegaan en ben hiervoor ook niet meer terug binnengekomen. Dit heeft aldus niets te maken met uw stelling van “ ikke en de rest kan stikken” of “not in my backyard”. Andere bewoners zijn trouwens wel gebleven.
Dat de onderwijsstraat nu volledig afgesloten wordt, ook voor de bewoners, beperkt me nog meer in mijn mobiliteit. Het zijn trouwens alle bewoners die dit als een beperking ervaren en graag de toegang tot hun woning terugkrijgen.
In uw artikel stelt U dat de bewoners ten alle tijden in en uit de straat kunnen. Dit is een leugen. De straat is voor alle inkomend verkeer afgesloten.
Tijdens het vragenhalfuurtje is het niet toegelaten dat de gemeenteraadsleden zich in de gesprekken mengen. Dat een heer uit het publiek het woord vroeg en het gebrek aan communicatie tussen bestuur en bevolking aankaartte is correct. Wie deze heer is en of hij ooit schepen geweest is weten wij niet. We behoren niet tot een politieke strekking of groepering en willen ook niet in een politiek spel tussen de verschillende partijen terecht komen.
Door dit soort artikels te schrijven en feiten fout weer te geven creëert U enkel nog meer polemiek. Dat vinden wij echter niet nodig.
Daarom vragen wij U nogmaals met aandrang ons schrijven integraal te publiceren op de website.
Hartelijk dank, Ingeborg De Grauwe i.s.m. de buurtbewoners”.


REACTIE VAN DE REDACTIE :

We stelden vast dat de Onderwijsstraat nog steeds toegankelijk is voor bewoners met hun wagen tijdens de uren van de schoolstraat. De politie houdt strikt toezicht.

We kennen ook alle “trucken van de foor” i.v.m. actievoeren op de gemeenteraad. We stelden vast dat er een aantal provocateurs in de zaal zaten om het geheel wat op te jutten, drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.


Foto’s (c) Gazet van Hove.