Het Vlekkenplan voorgesteld op de gemeenteraad

Hove

Het gemeentebestuur heeft een deskundige aangeduid om een visie te ontwikkelen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. In de gemeenteraad van 20 februari 2017 werd het vlekkenplan, opgemaakt door de GECORO, als basis goedgekeurd, samen met bijhorend traject.

Op basis van het vlekkenplan uitgewerkt door de GECORO en de beslissing van de gemeenteraad werd beslist een visienota ruimtelijke ordening te ontwikkelen voor de gemeente Hove. Door het schepencollege van Hove werd het studiebureau BUUR uit Leuven aangesteld. Om tot een visienota te komen werd een traject bepaald en wordt nu een eerste document voorgelegd. Deze nota is gebaseerd op het vlekkenplan, de aangereikte informatie vanuit de diensten en de resultaten van de overlegmomenten met de bevolking op 27 juni 2018 en 5 september 2018. Dit werd steeds afgetoetst met de werkgroep samengesteld vanuit de GECORO.

Deze resultaten werden voorgesteld op de Hovese gemeenteraad van 24 september jl. De presentatie werd ook voorgelegd aan de GECORO op 6 september jl., waar de vergadering zich akkoord verklaarde met de voorgestelde methodiek.

Foto’s (c) Gazet van Hove.