Komt groen-Links terug aan de macht in Hove ???

De gemeentebelastingen zullen terug stijgen met een links gemeentebestuur !

De gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober e.k. komen erg dichtbij. In heel de gemeente staan er op private domeinen verkiezingsborden van alle politieke formaties die hier opkomen.

Ondertussen hebben we ook reeds het Hovese kopstukkendebat op de Antwerpse TV-zender (atv.be) kunnen bekijken. Wat leren we eruit ? Zowel de huidige meerderheid (N-VA en Ph7) als de oppositie (HB en ‘Fan van Hove’) hebben vanuit hun filosofie argumenten om mee naar de kiezer te trekken en om naar hun stem te solliciteren.

Wil de Hovenaar een links bestuur via deze dame ???

PH7 lonkt duidelijk naar groen-links !

We stellen ook al geruime tijd vast, nu ook officieel op ATV, dat het niet meer snor zit in de huidige bestuursmeerderheid. De leidster van Ph7, Goedele Breyne, heeft de duidelijke intentie om burgemeester van Hove te worden. Heel de campagne van Ph7 draait rond haar persoontje ! Alléén een meerderheid van 10 gemeenteraadszetels behalen in de Hovese gemeenteraad, zal haar partij heel waarschijnlijk niet klaarkrijgen. Dus moet men op zoek naar een kartelpartner.

Even de mogelijkheden overlopen : N-VA ziet men niet zitten wegens het feit dat zittend burgemeester Koen Volckaerts zijn ambt met zes jaar wenst te verlengen. Twee dominante persoonlijkheden botsen steeds. Breyne zegt het ook duidelijk : geen N-VA meer.

Het kartel ‘Fan van Hove’ (= CD&V, O-VLD) ziet men ook niet zitten omdat Ph7 een afscheuring is van CD&V (1994) samen met één latere afscheuring van O-VLD (2006). Goedele Breyne en haar schepenen waren vroeger actief bij de liberalen. Het steekt nog steeds bij de officiële liberalen. Bijna iedere gemeenteraad zat het er in Hove bovenarms op tussen de schepenen van Ph7 en de gemeenteraadsleden van ‘Fan van Hove’.

De groen-linksen van Hove Beweegt : deze leden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een zware nederlaag en zakten van zes gemeenteraadszetels naar vier. Maar Ph7 en HB maken zichzelf reeds lange tijd het hof, zeker te bemerken op recepties en manifestaties in de gemeente. Ze zijn net al verloofd. In 2012 heeft groen-links reeds aan Goedele Breyne de burgemeesterszetel aangeboden, maar samen kwamen Ph7 en de groen-linksen van Hove Beweegt niet aan een bestuursmeerderheid van 10 zetels.

een nieuw jeugdcentrum van 700.000 euro !? De Hovenaars betalen !

De gemeentebelastingen gaan zeker terug stijgen met al die grootse plannen

Socialisten en groenen zijn erg straf in het uitgeven van geld, zeker dit van de belastingbetalers, de gewone man en vrouw. De groen-linksen hebben nu reeds plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Hove, de uitbouw van het huidige gemeentehuis tot een cultureel centrum en de bouw van een jeugdcentrum van 700.000 euro aan de Boechoutsesteenweg, op de terreinen van het jeugdig centrum. Er zullen nog Hovese verenigingen in de rij staan met hun plannen (en bijhorend financieel plaatje) als ze dit allemaal horen. Nieuw voetbalstadion ?

Ph7 slikt deze groen-linkse eisen om terug aan de macht te komen en dan heel waarschijnlijk de burgemeester te kunnen leveren. Tijdens het TV-debat zei Goedele Breyne expliciet dat voor haar de gemeentebelastingen in Hove niet verder moeten dalen. Ze danst reeds naar de pijpen van de groen-linksen. (De N-VA stelt dat er nog marge is voor een kleine daling van de gemeentebelastingen).

In 2007 heeft het groen-linkse Hove Beweegt de toenmalige CD&V in Hove gedwongen de gemeentebelastingen drastisch te verhogen. Dit heeft vele inwoners financieel pijn gedaan. Groen-links trekt zich daar niets van aan, want volgens hen zetelen er in de helft van de Hovese woningen patrimoniumvennootschappen die de belastingen gemakkelijk kunnen ontwijken. Volgens Hove Beweegt zijn de helft van de Hovenaars belastingontduikers ! HB houdt niet echt van de Hovenaars !

een links gemeentebestuur zal de gemeentebelastingen verhogen !

Ph7 is een samenraapsel van allerlei malcontente figuren van divers allooi. Velen zijn gedreven door de haat tegen hun vroegere partijen respectievelijk CD&V en O-VLD. In Ph7 zitten er duidelijk linkse figuren zoals Stefan Beeldens, ex-journalist van Het Nieuwsblad met toen een vuur-rode pen ! De linkse strekking overheerst duidelijk in Ph7, nu zeker om hun groen-linkse vriendjes van Hove Beweegt ter wille te zijn. De politieke kennis van de meeste raadsleden van Ph7 ligt ook niet zo hoog.

Een mogelijk toekomstig links gemeentebestuur van Ph7 en Hove Beweegt zal in Brussel niets gedaan kunnen krijgen voor de gemeente Hove. Als lokale partij heeft Ph7 geen volksvertegenwoordigers en geen enkele introductie in de ministeriële kabinetten. Ze krijgen niets gedaan voor Hove. In de huidige Hovese bestuursmeerderheid werd alles geregeld via de N-VA-kanalen (fietspaden via de Provinciedeputatie, zwembad Mortsel via minister Muyters, wegeniswerken). De groen-linksen van HB (Groen en Sp.a) zitten zowel in het Federale als het Vlaamse Parlement in de oppositie. Zij kunnen ook niets voor Hove doen ! Om over de communisten van de PVDA nog maar te zwijgen.  Zij dromen van Venezuela en Noord-Korea !

De politieke geschiedenis van Hove leert alvast dat besturen met groen-links eindigt in ‘bont en blauw’ en ook voor de rechtbank !

besturen met groen-links = één puinhoop !

Het worden dus nog spannende gemeenteraadsverkiezingen in Hove en hopelijk schieten de Hovenaars niet in hun eigen voet !

leer uit de geschiedenis !

Foto’s (c) Gazet van Hove.