De IGEAN energielening nog tot eind 2018 aan 2 procent

Tot 31 december komt nog iedereen in aanmerking voor een energielening.
Vanaf 1 januari 2019 wordt dit echter beperkt.
De Vlaamse Energielening, waarmee iedereen energiebesparende werken aan zijn woning kan laten uitvoeren, wordt al vele jaren door IGEAN verstrekt. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en het OCMW in alle 29 gemeenten van het IGEAN-werkingsgebied. Voor gewone inkomens geldt een zeer voordelige intrestvoet van 2 procent en voor bepaalde bijzondere groepen gaat het zelfs om een renteloze lening. Aan de IGEAN energielening zijn verder geen dossierkosten verbonden.
IGEAN heeft tussen 2013 en 2017 meer dan 1.350 energieleningen toegekend, waarvan 11,5 procent renteloze leningen.

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de energielening op een andere leest te schoeien. Ook niet-commerciële instellingen zoals vzw’s, scholen, ziekenhuizen en coöperatieve vennootschappen kunnen een energielening afsluiten aan 1 procent. Het maximale uitleenbedrag wordt opgetrokken van 10.000 naar 15.000 EUR en de afbetalingstermijn van vijf naar acht jaar.
Bovendien komen er meer gezinnen in aanmerking voor een renteloze lening, namelijk de mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas en huishoudens met een belastbaar inkomen tot 30.060 EUR. Voor hen bedraagt de maximum afbetalingstermijn vanaf nu tien jaar.
Vanaf 1 januari blijft enkel de renteloze lening voor de beschermde afnemers en huishoudens met een laag inkomen. De lening aan 1 procent voor verenigingen blijft nog even bestaan, namelijk tot eind 2019. Dit maakt dat de energielening voor andere particulieren en voor de SVK-verhuurders slechts nog tot uiterlijk 31 december kan worden toegekend. Kom je niet in aanmerking voor een renteloze lening en wens je energiebesparende werken
aan je woning te laten uitvoeren, vraag dan uiterlijk dit najaar je energielening aan! Om nog in aanmerking te komen voor de 2 procent lening moet je dossier bij IGEAN uiterlijk op 7 december worden ingediend. IGEAN zal dit dossier dan nog vóór het einde van het jaar registreren, waarna de aanvraag verder kan worden behandeld.
Info : tel. 03 / 350 08 25, e-mail : energielening@igean.be – www.igean.be .