Verkiezingsdebat : Ruimtelijke ordening in Hove

Debat beweging.net, zaterdag 6 oktober 2018

Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) : “Er is nood aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan. Het huidig bestuur heeft dit laten ontsporen. De inbreiding gebeurt best in de kern. De levenskwaliteit wordt bepaald door de dichtheid van de bevolking en de mobiliteit.In Hove zijn er snel beperkingen, door de hoge dichtheid en de parkeerdruk.”

Filip Craen (HB) : “Onder CVP-bestuur werd heel Hove volgebouwd.”

Koen Volckaerts (N-VA) : “Wij zijn voor een realistische inbreiding, overéénkomstig de regelgeving. Geen uitbreiding meer. De stijging van de afkoopsom voor garages moeten we drastisch verhogen.”

Goedele Breyne (Ph7) : “Het structuurplan van 2005 gaf geen mogelijkheid voor een degelijke ruimtelijke ordening. Nu werd de bevolking bevraagd door het vlekkenplan.”

Luc Vuylsteke de Laps : “Het probleem is politiek. De voorbije jaren was er geen weerstand tegen de druk op verkavelingen. De Gecoro is de initiatiefnemer van het vlekkenplan.”

Koen Volckaerts : “Deze legislatuur werd er maar twee hectare in Hove volgebouwd, vorige legislatuur drie hectare. Onze bevolking daalt, min 150 mensen over zes jaar. Ondanks dit blijft men in de grote huizen wonen.

Luc Vuylsteke de Laps : “Men moet zich afvragen, welke woonverdichting ? aan de periferie zijn dit 50 wooneenheden per hectare.”

Goedele Breyne : “Het Hortensiahof hebben we met drie bouwlagen opgelost. Op de voorstellingen van het vlekkenplan is er honderd man afgekomen”.

Koen Volckaerts : “Als we de cijfers bekijken is de Hovenaar tevreden met wonen in onze gemeente. Slechts 7 % van de mensen heeft geen tuin.”

Toekomstig wonen in Hove ?

Filip Craen : “We moeten een betonstop realiseren. 23 % van de Hovenaar is 65-plusser. We moeten co-housing-projecten ondersteunen, jonge mensen aantrekken, de mobiliteit bevorderen, thuiswerken stimuleren, bescheidener gaan wonen.”

Koen Volckaerts : “De vrijheid van wonen is primordiaal. We leven hier niet in een communistisch land. De gemeente kan wel een sturende werking uitvoeren. Maar iedereen mag bouwen zoals ze willen binnen de reglementering. Oudere gebouwen zouden we moeten platgooien, zoals de Rodenbachschool. En op het domein huizen zetten. Die school is veel te oud en onaangepast om nog te renoveren want het kost veel te veel. Hier kan de gemeente dan bepalen welke mensen er komen wonen.”

Goedele Breyne : “De nieuwe concepten van wonen zijn nog niet ingeslagen bij de mensen. Het sociaal wonen wordt vanuit Vlaanderen georganiseerd.”

Luc Vuylsteke de Laps : “De nieuwe woonvormen kunnen we flexibel invullen. De promotie kan geschieden door de gemeente.”

Koen Volckaerts : “Het mogen geen sociale getto’s worden. Het moet een mix worden. In de vorige legislatuur werd er niets gedaan voor sociaal wonen door HB. Bepaalde projecten worden vandaag zelfs geblokkeerd door HB.”

Vraag moderator : Vandaag staan er in Hove 57 woningen leeg, er zijn nog 170 onbebouwde percelen ? Wat doen we ermee ?

Goedele Breyne : “ Men kan niemand verplichten voor sociale woningbouw. In de Onderwijsstraat is er mogelijkheid voor een kleinschalig project. In de René Verbeecklaan zijn de gronden nu eigendom van De Ideale Woning. Dit is een win-win-situatie. De groene ruimte zoveel mogelijk bewaren en mogelijk volkstuintjes aanleggen.”

Foto’s © Gazet van Hove.