Mortsel en Hove gaan Groenstraat veiliger maken

Proefopstelling voor 30 km/uur

Door vele autobestuurders wordt er te hard in de Groenstraat gereden. Stad Mortsel en gemeente Hove bereikten daarom een akkoord om het verkeer in de Groenstraat, op hun gemeentegrens, veiliger te laten verlopen. Concreet zal de snelheid in de straat verlaagd worden tot maximum 30 km/uur.

Ook de inrichting van de weg wordt aangepast als proefopstelling om de lagere snelheid af te dwingen. Dit wil zeggen dat met paaltjes wegversmallingen zullen worden aangebracht op vier plaatsen in de straat. Aan de zuidkant zal dit gebeuren ter hoogte van huisnummers 53-55 en aan nummer 27, net voor het kruispunt met Hoverheide. De twee overige vernauwingen komen ter hoogte van de scheiding tussen nummers 14 en 16 aan de bebouwde zijde en tegenover nummer 11-12 aan de onbebouwde zijde.

Bij het intekenen van de wegversmallingen werd zo maximaal mogelijk rekening gehouden met de bestaande parkeerplaatsen en de verkeersveiligheid. Ter hoogte van huisnummer 16 zal de parkeerstrook weliswaar iets ingekort worden, maar de vernauwing zorgt er ook voor dat er niet te dicht tegen de oprit kan geparkeerd worden. Ter hoogte van nummer 55 en nummer 27 verdwijnen er twee potentiële parkeerplaatsen, maar deze liggen op de rijbaan en niet in de parkeerstrook. Bovendien zorgt dit ervoor dat er niet te dicht bij het kruispunt met Hoverheide kan geparkeerd worden.

Aan de vernauwingen zullen auto’s die voor de vernauwing staan moeten wachten om tegenliggers door te laten. Om dit veilig te laten verlopen, wordt er in heel de straat een inhaalverbod ingevoerd.

De nodige borden en signalisatie, evenals de paaltjes die de vernauwingen afbakenen, zullen eerstdaags geplaatst worden. Ook de beschildering op het wegdek zal overschilderd worden met het symbool 30 km/uur.

Fietspad noodzakelijk in Groenstraat

De Groenstraat vormt de verbinding tussen de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en het lokale fietspad Mortselsesteenweg, Boechoutselei, Wouwstraat. Hier, tussen de twee spoorwegbruggen in, ligt de Groenstraat als gevaarlijke route voor vele fietsers, waaronder vele schoolkinderen van Mortsel, Hove, Edegem en Boechout. Reeds tijdens de vorige legislatuur vroeg het Vlaams Kartel in de Hovese gemeenteraad geregeld naar een oplossing met een veilig fietspad in de Groenstraat. Het probleem is dat de zuidelijke zijde grondgebied Hove de grond eigendom is van de spoorwegen. Dit is “een staat binnen een staat” waarmee men heel moeilijk tot oplossingen kan komen. Denk maar aan de problematiek van de smalle spoorwegbrug aan het station van Hove met fietsers en voetgangers op een smal gevaarlijk stuk naast de auto’s.

We vernemen dat het gemeentebestuur van Mortsel binnenkort initiatieven gaat nemen rond de mogelijke aanleg van een fietspad in de Groenstraat. We zijn benieuwd.

Foto’s © Gazet van Hove