Staat toekomst van dorpskrant “De Hovenaar” op de helling ?

We vernemen via de sociale media het faillissement van drukkerij J. Ouderits aan de Kapelstraat in Hove.

Enkele jaren geleden stopte deze drukkerij reeds met de verspreiding van het regionale magazine “Succes”. We hopen dat alle werknemers van Ouderits snel een andere betrekking vinden.

Het betalende maandblad dorpskrant De Hovenaar werd ook bij drukkerij J. Ouderits gedrukt. We vroegen aan redacteur Jan Wouters van dat magazine hoe het staat met de verdere uitgave van De Hovenaar ?

dorpskrant

Zonder inbreng van Dries kunnen we geen Hovenaar meer maken. Financieel wordt alles geregeld tussen Dries en Machteld. Het zou spijtig zijn als De Hovenaar zou verdwijnen. Er zijn een 300-tal abo’s in Hove die we per fiets bedelen en verder nog enkele tientallen abo’s van ex-Hovenaars die naar een andere gemeente verhuisden via de Post” aldus deze ontgoochelde redacteur.

In normale omstandigheden hebben de abonnees van De Hovenaar nog recht op twee tot drie nummers voor het lopende jaar 2018. Hoop doet leven …

Vorig jaar vierde De Hovenaar nog zijn vijftigjarig bestaan met een grote volksreceptie op het kerkplein. Er waren een goede honderd aanwezigen.

Het zou spijtig zijn moest deze dorpskrant verdwijnen. Het pluralistisch karakter van de Hovese gemeentelijke pers komt dan in gevaar. Misschien wat toekomstplannen maken door met andere (sociale) media uit Hove samen te werken ?? (Print, radio, sociale media) Of is dit voor sommigen een te grote stap ???

Machteld van “De Hovenaar”

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

 (c) Facebookpagina, “Ge zijt van Hove als …” .
viering 50 jaar “De Hovenaar” in april 2017
veel volk op volksreceptie “De Hovenaar”
Foto’s (c) Gazet van Hove.