Fusies van gemeenten / intergemeentelijke samenwerkingen

Verkiezingsdebat Hove

Goedele Breyne (Ph7) : “Geen fusie. De fusies die er nu doorkomen zijn politieke fusies tussen bevriende burgemeesters.”

Filip Craen (HB) : “We zijn geen voorstander van fusies. Dan moet men zes jaar werken aan de integratie van al die verschillende diensten. Intergemeentelijke samenwerkingen opzetten is belangrijk. Nu is er maar naar één fusiepartner gekeken. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen kostenbesparend werken.”

Luc Vuylsteke de Laps (Fan) : “De fusiegolf van 1976 is op sommige plaatsen nog niet verwerkt en niet efficiënt gebleken. Intergemeentelijke samenwerking is kostenbesparend. De historische kans met Lint is niet doorgegaan. De saboteur van Ph7 draagt een zeer grote verantwoordelijkheid. Intergemeentelijke samenwerking moet er liefst snel komen.”

Koen Volckaerts (N-VA) : “Wij zeggen ja, maar onder bepaalde voorwaarden tegen de fusies. Deze fusies gaan er in de toekomst zeker komen. Plaatselijke partijen (Ph7) zien zich dan verdampen. Tijdens de volgende legislatuur zal de fusiegolf er aankomen. Edegem wees een intergemeentelijke samenwerking af. Sommigen (HB) zien een fusie met Mortsel zitten. Hove moet een gelijkaardige en gelijkwaardige gemeente vinden. Financiële berekeningen zijn nog zeer neutraal bij een mogelijke fusie.”

 

Commentaar “Fusies van gemeenten”

De Vlaamse regering wil gemeenten van minder dan 10.000 inwoners laten fuseren om tot grotere en financieel leefbare gemeenten te komen. Bij een fusie komt er voor de betrokken gemeenten een schuldvermindering van 500 euro per inwoner.

De groen-linkse partijen Groen en SP-a zijn officieel voor fusies van gemeenten, zoals de O-VLD en de N-VA. Enkel CD&V is tegen fusies, omdat haar machtsbasis grotendeels in de kleinere gemeenten licht, waar de mensen elkaar nog kennen onder de kerktoren.

In Hove zegt het groen-linkse ‘Hove Beweegt’ dat ze tegen fusies zijn om hun geprefereerde coalitiepartner Ph7 goed te stemmen. Intern binnen HB leven er stemmen om Hove te laten fuseren met Mortsel (Pira-city).

Bij een fusie van Hove met Lint – gelijke partners – verdwijnt de betekenis van zuiver lokale partijen zoals Ph7 in Hove. Lijsttrekster Goedele Breyne werkt beroepsmatig als financieel analist bij het OCMW van Lint. Zij zou dan moeten kiezen tussen haar beroep en haar politiek mandaat. Daarom heeft Ph7 de gesprekken rond een intergemeentelijke samenwerking met Lint ook afgeschoten. Zuiver eigenbelang van de lijsttrekster van Ph7.

is voor fusies van gemeenten