Winnaars en verliezers in de Hovese politiek

Hove, verkiezingen

De teerlingen zijn geworpen. De verkiezingsuitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Globaal gezien is het een status quo wat de zetelverdeling betreft : 6 zetels voor N-VA, 5 voor Ph7, 4 voor Hove Beweegt en 4 voor Fan van Hove. De uittredende bestuursploeg N-VA / Ph7 had samen 11 gemeenteraadszetels tegen 8 voor de oppositie.

Na deze verkiezingen besloot N-VA (zes zetels) om een bestuursmeerderheid te vormen met het kartel Fan van Hove (CD&V, O-VLD) van gewezen burgemeester (1989-2012)  Luc Vuylsteke de Laps (vier zetels). Tijdens de afgelopen bestuursperiode kwam het vaak tot interne twisten tussen N-VA en Ph7. Het hoogtepunt van deze crisis was de goedkeuring van de begroting in december 2013. Toen ging Ph7 dit goedkeuren, maar op de eigenlijke zitting van de gemeenteraad stemde Ph7 tegen. De gemeente moest toen enkele maanden verder met voorlopige twaalfden. Sedert die tijd is het eigenlijk nooit meer goed gekomen tussen N-VA en Ph7. Verschillende conflicten stapelden zich nadien op.

Wat ook meespeelt in de vorming van een nieuwe meerderheid zijn de persoonlijke ambities van de verschillende kandidaat-burgemeesters. Uittredend burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) wil er nog enkele jaren bij doen, om daarna in schoonheid te eindigen en zijn mandaat door te geven aan een partijgenoot. De uitdaagster van Ph7, Goedele Breyne, voerde een presidentiële campagne rond haar persoon. Het was Goedele en punt uit ! Heel de Ph7-campagne speelde rond één diepe spits.

een presidentiële campagne

Ph7 kon ook rekenen op de steun van het groen-linkse Hove Beweegt. Bij de vorige verkiezingen in 2012 verloren de groen-linksen in Hove twee van hun toenmalige zes zetels. Via een opkomend Ph7 hoopte groen-links terug in de Hovese bestuurskamer te belanden. Het zag er bij de telling van de stemmen lange tijd naar uit dat dit ook ging lukken, enkel de twee laatste stembussen zorgden voor een kering ten gunste van specifiek het kartel Fan van Hove die vier zetels behaalde. N-VA bleef heel de tijd op zes zetels staan tijdens de verwerking van de uitslagen. Zes jaar in de oppositie zitten kleeft aan de kleren van de betrokken raadsleden, ze zijn bij de volgende verkiezingen in 2024 zes jaar ouder, hoe zit het met de gezondheid, de ambitie, stemmen we dan in een groter geheel (fusies), enz …???

Gemeentepersoneel ook tevreden

De kandidaten en supporters van zowel N-VA als Fan van Hove zijn tevreden met de uitslag. Wat ons ook opviel tijdens na de telling van de resultaten zondagnamiddag op het gemeentehuis was de tevredenheid van de aanwezige opgevorderde gemeentepersoneelsleden. Enkelen onder hen vertrouwden ons anoniem toe dat ze zeer tevreden waren met deze uitslag, want dat ze het niet zagen zitten om ‘onder het gezag en dwang’ van “madame de Pompadour” te moeten werken.

Hopelijk gaat Hove nieuwe tijden in voorspoed tegemoet. Met de kennis en expertise van twee burgemeesters – één met 24 jaar bestuurservaring en de andere met zes jaar ervaring – in het nieuwe schepencollege zou dit moeten lukken. Hoop doet alvast leven !

terug erbij !
Komt er een volksfeest begin januari 2019 ?

Foto’s (c) Gazet van Hove.