Veel vragen over het nieuwe Hovese gemeentebestuur …

Hove

We kregen een persmededeling van de N-VA Hove over het nieuwe gemeentebestuur (2019-2024). We drukken deze mededeling integraal af. Nadien stellen we onze vragen en geven wat opmerkingen.

********************

“NV-A Hove en Fan van Hove, voor een goed bestuur 

NV-A Hove, met 6 zetels de grootste formatie in de gemeenteraad, en Fan van Hove, met 4 verkozenen, zijn snel tot een overeenkomst gekomen om de komende 6 jaar Hove te besturen. Aangezien onze programma’s zeer gelijklopend zijn, was dit voor ons de beste keuze.

Koen Volckaerts wordt opnieuw burgemeester, met infrastructuur en mobiliteit als bevoegdheden. Bart Van Couwenberghe blijft schepen van natuur en digitalisering, Gerda Lambrecht, ook huidig schepen, behoudt cultuur, erfgoed en onderwijs. Voor Fan van Hove wordt Luc Vuylsteke 1ste schepen met omgeving, personeel, financiën en lokale economie als beleidsdomeinen. Els Pauwels wordt voorzitter van het Bijzonder Comité en zodoende schepen van sociale zaken, sport en jeugd.

Burgemeester Koen Volckaerts wil er nog enkele jaren bijdoen, om daarna in schoonheid te eindigen en zijn mandaat door te geven aan Bart Van Couwenberghe. Ook zal Guido Sel zijn stoel als gemeenteraadsvoorzitter afgeven ten voordele van Diane Tinnemans. 

Met Koen Volckaerts, Bart Van Couwenberghe en Gerda Lambrecht hebben we 3 ervaren mensen in het bestuur. Maar ook onze nieuwe verkozenen in de gemeenteraad, Kevin Michiels, advocaat, en Lenn De Cleene, student geschiedenis en tevens het jongste gemeenteraadslid ooit, staan klaar om ons beleid vorm te geven.

De bestuurskracht van deze coalitie moet het mogelijk maken om Hove verder de  toekomst in te loodsen, wat die ook moge zijn.

Guido Sel Voorzitter NV-A Hove”

Guido Sel

****************

Vragen, commentaar, opmerkingen …

1/ de partij-afkorting is N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) en niet NV-A. Men kan best eerst de persmededelingen die men de wereld instuurt, eens laten nalezen op mogelijke fouten.

2/ Koen Volckaerts wordt opnieuw burgemeester, met infrastructuur en mobiliteit als bevoegdheden.”

Wat met zijn huidige bevoegdheden ‘veiligheid’ en ‘ambtenaar Burgerlijke stand’ ?

3/ Bart Van Couwenberghe blijft schepen van natuur en digitalisering” .

Wat met zijn huidige bevoegdheid ‘ontwikkelingssamenwerking’ ?

4/ Gerda Lambrecht, ook huidig schepen, behoudt cultuur, erfgoed en onderwijs.”

Wat met haar huidige bevoegdheid ‘woonbeleid’ ?

5/ Voor Fan van Hove wordt Luc Vuylsteke 1ste schepen” .

We vermoeden dat het hier gaat over Luc Vuylsteke de Laps, ex-burgemeester van Hove (1989-2012). Want ‘Luc Vuylsteke’ is gewoon een andere persoon.

Luc Vuylsteke de Laps

6/ Els Pauwels wordt voorzitter van het Bijzonder Comité en zodoende schepen van sociale zaken, sport en jeugd.”

Dit zijn grotendeels de bevoegdheden van ontslagnemend schepen Guy Wollants (Ph7). Wat met zijn bevoegdheid ‘communicatie’ ? Wie neemt dit over ? In het ontslagnemende bestuur (2013-2018) liet dit veel te wensen over. Is cruciaal voor de Hovenaars !

7/ Burgemeester Koen Volckaerts wil er nog enkele jaren bijdoen, om daarna in schoonheid te eindigen en zijn mandaat door te geven aan Bart Van Couwenberghe.”

Hoelang blijft Koen Volckaerts nog burgemeester ? Hoeveel jaren ? Maanden ? Blijft hij na zijn ontslag als burgemeester in de gemeenteraad zetelen ? Ja of neen ? Indien neen, wie komt er dan als nieuw N-VA-gemeenteraadslid in de gemeenteraad en wie wordt de tweede N-VA-schepen en met welke bevoegdheden ?

Welke bevoegdheden neemt de nieuwe burgemeester Bart Van Couwenberghe op bij zijn aantreden ?

8/ Ook zal Guido Sel zijn stoel als gemeenteraadsvoorzitter afgeven ten voordele van Diane Tinnemans.”

Wanneer ? Blijft Guido Sel na het afgeven van zijn voorzitterschap van de gemeenteraad als gewoon gemeenteraadslid zetelen ? Of wordt hij schepen ?

Gerda Lambrecht

9/Met Koen Volckaerts, Bart Van Couwenberghe en Gerda Lambrecht hebben we 3 ervaren mensen in het bestuur.”

Blijven 2 van deze 3 ervaren mensen zetelen na de interne stoelendans of verlaten ze de gemeenteraad en smijten dan al hun opgedane ervaring weg ?

10/ Maar ook onze nieuwe verkozenen in de gemeenteraad, Kevin Michiels, advocaat, en Lenn De Cleene, student geschiedenis en tevens het jongste gemeenteraadslid ooit, staan klaar om ons beleid vorm te geven.”

Hoe ? Als gemeenteraadslid van de meerderheid die moeten zwijgen op de raadszittingen, achter de schermen of als toekomstig schepen ?

11/ De bestuurskracht van deze coalitie moet het mogelijk maken om Hove verder de toekomst in te loodsen, wat die ook moge zijn.”

‘wat die ook moge zijn’ ? Fusies ? Met een andere randgemeente met ook een N-VA-burgemeester ?

Er hangen nog vele vragen over de toekomst van het volgende gemeentebestuur. De Hovenaars en zeker de kiezers van N-VA, die hen die mandaten bezorgden, willen graag snel antwoord op al deze vragen.

Enz… enz …

stoelendans binnen N-VA Hove …

De Hovenaars, als kiezers en belastingbetalers, verwachten snel specifieke duidelijkheid over hun toekomstig gemeentebestuur.

Foto’s (c) Gazet van Hove.