Massa bezwaarschriften tegen inplanting cinema Meylweg in Kontich

We waren midden september jl. aanwezig op de infovergadering met de buurtbewoners van de Meylweg in Kontich rond de mogelijke inplanting van een cinemacomplex met drie zalen. Toen was het al duidelijk dat er veel protest tegen deze inplanting zou komen. De ruime buurtbewoners zien de inplanting van dit cinemacomplex in hun buurt absoluut niet zitten. Ze konden tot 24 oktober jl. de plannen inkijken op het Kontichse gemeentehuis en er ook hun bezwaren indienen. Dit deden ze massaal. Er zijn meer dan honderd individuele bezwaarschriften binnen gekomen. Een aantal bewoners lieten hun klacht juridisch ondersteunen door een advocaat. De smalle rijbaan van de Meylweg , het gebrek aan voet- en fietspaden en de verkeersoverlast scoren slecht bij de buurtbewoners.

Een erg spijtige zaak voor de uitbater die er reeds ettelijke investeringen heeft voor gedaan zoals de aankoop van de gronden. De kans is groot dat dit nog een langdurige juridisch staartje krijgt.

De inwoners van de Hovese Vredewijk zijn ook betrokken partij, want deze wijk kreunt nu reeds van het sluipverkeer van en naar Kontich-Kazerne. De inplanting van een cinema in de Meylweg zou de parkeerdruk in de Hovese Vredewijk nog doen verhogen.

Foto’s (c) Gazet van Hove – cover : veel commotie op volksvergadering rond cinema.