Openbaar onderzoek door de provinciegouverneur over nood- en interventieplan

Publieksraadpleging over nieuw Bijzonder Nood- en Interventieplan VLS Jules Servaes

Van 5 november tot 4 december 2018 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over het nieuw Bijzonder Nood- en Interventieplan van VLS Jules Servaes. Als inwoner van Hove kan je de ontwerpteksten raadplegen en je opmerkingen formuleren.

VLS Jules Servaes is een Sevesobedrijf in Antwerpen. Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Onder gevaarlijke stoffen verstaan we alle stoffen die ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking,…

De ontwerpteksten raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4 in Antwerpen). Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 03 / 204 03 60 of per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be. Als je opmerkingen, vragen of adviezen hebt bij de ontwerptekst kan je die doorgeven aan de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur. Je ontvangt daarvoor ter plaatse een invulformulier. Het ingevulde formulier overhandig je persoonlijk op de locatie van de raadpleging of stuur je achteraf per e-mail naar noodplanning@fdgantwerpen.be of per post naar de FOD Binnenlandse Zaken, Federale Dienst Noodplanning, Italiëlei 4 / bus 16 in 2000 Antwerpen. De Federale Dienst Noodplanning moet het formulier vóór 15 januari 2019 ontvangen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.