Welke “politieke spelletjes” gaat men opvoeren rond de komst van Sinterklaas in Hove ?

Op zaterdagmorgen 24 november e.k. komt Sinterklaas rond 10.30u. aan met de trein in Hove. Op zich niets wereldschokkends en zogenaamd louter een “kinderfeestje”. Maar achter dat ‘kinderfeestje’ zijn wel een aantal gevaarlijke politieke machinaties aan de gang. Ook in Hove !

Zwarte Pieten / “roet-Pieten” …

Alle onze volkstradities en feesten (kerstmis, Sinterklaas, Pasen, enz…) liggen sedert enkele jaren onder schot van de politieke correcte gedachtenpolitie van groen-linkse signatuur .

Deze feesten zouden zogezegd stigmatiserend zijn voor onze ‘nieuwe inwoners’, d.w.z. de mensen met een andere huidskleur of met een andere religieuze achtergrond (moslims), die sedert enige tijd in onze regionen (Europa) verblijven. Sinterklaas en Zwarte Piet zouden doen denken aan het kolonialisme van Afrika, de Kerstmarkten zijn stigmatiserend want moslims voelen zich er niet thuis. Daarom werd in Brugge de ‘kerstmarkt’ reeds vervangen door een ‘wintermarkt’. We zijn eens benieuwd wat de nieuwe CD&V-burgemeester vanaf 2019 in Brugge gaat doen ? Pasen kan ook niet voor de groen-linksen. Te kerkelijk en te discriminerend voor de moslims ! Het “kamp van Breendonk” werd er nog net niet bijgehaald in hun groen-linkse argumentatie.

ingang “kamp van Breendonk” …

Op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen werden de “zwarte Pieten” reeds afgevoerd ten voordele van “roetpieten”. De roet verwijst naar de roet van de schoorstenen waar onze Pieten moeten werken om het speelgoed aan de brave kindjes te bezorgen.

In Nederland kwam het reeds tot fysieke botsingen tussen groen-linkse betogers en de politie tijdens intochten van Sinterklaas en zijn pieten in steden en dorpen. Bij de komende intrede van Sinterklaas in Antwerpen op zaterdag 17 november e.k. hebben een aantal linkse- en moslim-actiegroepen al protest aangekondigd tegen de komst van Sinterklaas en zijn Pieten ! Het kan er nog spannend worden !

En in Hove ?  

Vorig jaar voerden de Pieten hier reeds ‘actie’. Ze waren zogezegd ‘in staking’ ! Dit kan hier de aanzet zijn om op termijn hier ook de Zwarte Pieten af te voeren en te vervangen door “roet-Pieten”. Kwestie van politiek-correct te blijven en de gekleurde nieuwkomers niet te choqueren !

Zwarte Piet groet de kindjes

De politiek gekleurde showman

Ieder jaar worden de kindjes in Hove bij de komst van Sinterklaas en zijn gezelschap op de stations-kade geanimeerd door een showman die liedjes zingt en de kindjes doet “handjes draaien, koekebakken maken”. Op zich niets speciaals zou je denken ? Toch wel, deze showman is de heer Stefan Beeldens, een Hovenaar actief in de Gezinsbond en bij Jaanimo. Op zich niets speciaals. Betrokkene is ook een politieke activist van PH7, een lokale politieke partij, vandaag nog deel uitmakend van de bestuursmeerderheid samen met N-VA, maar vanaf 1 januari 2019 behorend tot de oppositie. Deze Stefan Beeldens was ook verkiezingskandidaat van Ph7 bij de jongste stembusslag en werd vanop de tweede plaats verkozen als gemeenteraadslid. Gaat deze politiek gekleurde (linkse *) showman nog de kinderstoet mogen animeren ? of verbergt het bestuur van de Gezinsbond Hove (organisator van de Sinterklaasstoet) zich achter het feit dat betrokkene zijn ‘eed van gemeenteraadslid’ nog niet heeft afgelegd en dit nu nog niet ter zake is ? ‘Zelzate’ ! Stel je voor dat er hier in Hove ‘een showman’ zou verkozen zijn voor de N-VA … of het Vlaams Belang !? Zeer waarschijnlijk kreeg betrokkene onmiddellijk van de Gezinsbond en de organisatoren van deze Sinterklaasstoet zijn C-4 en kon opstappen ! Het ‘fascisme zou weer overal opduiken’ …. als argument voor het ontslag.

* Stefan Beeldens was hier in Hove enkele jaren geleden een tijdje perscorrespondent voor de krant ‘Het Nieuwsblad’ en zijn pen was duidelijk ‘groen-links’ gekleurd.

een “Zwarte” Piet …

Wie mag hier komen kijken naar Sinterklaas ?

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) melde ons vorig jaar dat ze als schepencollege de uitdrukkelijke hint hadden gekregen van de organisatoren om niet aanwezig te zijn als publiek mandataris. Tussen het publiek zagen we toen wel OCMW-voorzitster Goedele Breyne (Ph7) staan en nadien mee opstappen in die stoet. “Twee maten en twee gewichten !”, moet kunnen voor ‘de politieke vrienden’ van organisatoren. Het gemeentebestuur moet anderzijds wel zorgen voor de ordehandhaving en de (verkeers)veiligheid … en alle inwoners moeten hiervoor mee betalen via de gemeentebelastingen ! Dit jaar heeft de burgemeester ook nog geen uitnodiging ontvangen om naar Sinterklaas te komen kijken.

in “tweede klasse” rijden …???

Wat vorig jaar ook opviel is dat Sinterklaas en enkele ‘stakende’ Pieten die hem vergezelden maar in een tweede klasse treinwagon reden. Dit is voor iemand met zo’n hoge status als Sinterklaas toch wat min. De kindjes kunnen zich vragen beginnen te stellen … Kunnen de sponsors niet voor een duurder ticket zorgen, zodat Sinterklaas zich in alle rust op de trein kan voorbereiden op zijn drukke werkzaamheden in Hove ? Of past dit ook in het volks-socialistische plan van de groen-linksen van Hove ? In 2025 ‘Zelzate’ in Hove !?

Hopelijk doen er zich dit jaar bij de intrede van Sinterklaas geen incidenten voor. Moest dit toch gebeuren dan kennen we reeds de politieke kleur van de amokmakers … inderdaad : groen-linkse activisten !

Hoelang mag dit nog in Hove ?

Foto’s © Gazet van Hove.