Ilvy Andries gaat Arnold Herrebout opvolgen als plaatsvervangend gemeenteraadslid

Na het recente overlijden van gemeenteraadslid Arnold Herrebout (N-VA) moet de Hovese N-VA-fractie zorgen voor een vervanging en dit op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. De huidige legislatuur is nog niet afgelopen.

De eerste opvolger van de lijst is Walter Witvrouwen. Betrokkene woont nog in de gemeente maar heeft laten weten dat hij dit mandaat aan zich voorbij laat gaan. Walter Witvrouwen was bij het begin van de lopende legislatuur enkele jaren OCMW-mandataris maar liet zich na een tijdje vervangen door Sandra Maes.

Dan is het uitkijken naar de volgende opvolgers : de tweede opvolger is Reinilde Berben. Betrokkene woont sedert enkele weken niet meer in Hove. De derde opvolger is Marius Cleynen, zelfde probleem, betrokkene woont niet meer in Hove. De vierde opvolger is Ilvy Andries uit de Vredestraat. Betrokkene is niet meer politiek actief voor de N-VA, wel sympathisant. Ze heeft recent bevestigd en gaat dat opengevallen mandaat van gemeenteraadslid gedurende de twee laatste raadszittingen van de lopende legislatuur opnemen voor de N-VA-fractie.

Feesten …

Ilvy die dit mandaat van gemeenteraadslid van Hove opneemt doet dit voor een kleine vijf weken. In deze periode zijn er nog twee gemeenteraden gepland, op maandag 26 november waar zij wordt geïnstalleerd en op maandag 17 december als afsluiter van deze legislatuur (receptie !). Betrokkene kan dan op haar politiek CV melden dat zij ooit gemeenteraadslid is geweest in Hove. En met de twee zitpenningen die zij zal ontvangen kan zij eens goed gaan eten. Ilvy kan alvast plannen beginnen te maken voor de eindejaarsfeesten.