Agenda gemeenteraad Hove 26 november 2018

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van maandag 26 november 2018

Openbare zitting

P.1. Verslag algemeen directeur gemeenteraad 22 oktober 2018

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag secretaris van de gemeenteraad van 22 oktober 2018.

P.2. Notulen gemeenteraad 22 oktober 2018

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 goed te keuren.

P.3. Installatie nieuw gemeenteraadslid en eedaflegging

Ter opvolging van raadslid Arnold Herrebout.

P.4. AGB Financiën – Budgetwijziging 2018

P.5. Gemeente/AGB – Leningsovereenkomst AGB Hove geplande investeringen 2018

Het AGB Hove plant in 2018 een aantal investeringen. Deze investeringen worden gefinancieerd door een toegestane renteloze lening waarvan de terugbetaling wordt gefinancierd door een prijssubsidie. Met dit besluit wordt aan het AGB Hove een renteloze lening toegestaan ter financiering van de geplande investeringen in 2018.

P.6. AGB Financiën – Budget 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan het budgetvoorstel 2019 van het autonoom gemeentebedrijf.

P.7. AGB Financiën – prijssubsidie 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring te geven aan het prijssubsidiereglement en de prijssubsidie op toegangsgelden voor het werkjaar 2019.

P.8. AGB – aanpassing artikel 7bis beheersovereenkomst

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de rechtzetting van de materiële missing in artikel 7bis van de beheerscommissie tussen gemeente en AGB m.b.t. de vaststelling van de presentiegelden voor de leden van de raad van bestuur.

P.9. Kerkfabriek Sint Jozef – budgetwijziging 2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de budgetwijziging 2018 van Sint Jozef.

P.10. Kerkfabriek Sint Jozef – budget 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het budget 2019 van de kerkfabriek St. Jozef. Dit budget past binnen de krijtlijnen van het meerjarenplan 2014-2019.

P.11. Kerkfabriek Sint Laurentius – budgetwijziging 2/2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de budgetwijziging 2/2018 van Sint Laurentius goed te keuren.

Sint-Laurentiuskerk

P.12. Kerkfabriek Sint Laurentius – aanpassing meerjarenplan 2/2018

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van het meerjarenplan 2/2018 van kerkfabriek Sint-Laurentius goed te keuren.

P.13. Kerkfabriek Sint Laurentius – budget 2019

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het budget 2019 van kerkfabriek Sint Laurentius. Dit budget past binnen de krijtlijnen van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019.

P.14. Cel onderwijs, gemeentelijke basisschool – Schooljaar 2018-2019, bedragen tussenkomst van de ouders in schooluitstappen – aanvulling

Aan de raad wordt gevraagd om de bijkomende bedragen van de schooluitstappen van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool van schooljaar 2018-2019 goed te keuren.

P.15. IGEAN – dienstverlening – BAV 19 december

Aan de raad wordt gevraagd de agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IGEAN – dienstverlening d.d. 19 december 2018 goed te keuren.

P.16. IGEAN – milieu & veiligheid – BAV 19 december

Aan de raad wordt gevraagd om de agendapunten voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN – milieu & veiligheid van 19 december 2018 goed te keuren.

P.17. Intergemeentelijke samenwerking – Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging WATERLINK van 20 december 2018

Aan de raad wordt gevraagd om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Water-Link d.d. 20 december 2018 goed te keuren.

P.18. Intergemeentelijke vereniging PONTES – aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 19 december 2018, vaststelling mandaat en voordracht kandidaat bestuursorganen

Aan de raad wordt gevraagd de agenda en de vaststelling van het mandaat van de volmachtdrager goed te keuren te keuren voor de algemene vergadering van 19 december 2018.

P.19. Goedgekeurde verslagen Directiecomité en Raad van Bestuur TMVS

P.20. Hekla – principiële toestemmingsaanvraag tot gebruik tijdelijk vaste en mobiele camera’s op grondgebied Hove

HEKLA vraagt een principiële toestemming tot het gebruik van tijdelijke vaste camera’s en mobiele camera’s op het grondgebied van Hove dat onder bevoegdheid valt van HEKLA. Detail van de aanvraag in bijlage.

P.21. Varia

Gesloten/Geheime zitting

P.22. Notulen gemeenteraad 22 oktober 2018

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van de besloten zitting van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 goed te keuren.

P.23. Verslag algemeen directeur gemeenteraad 22 oktober 2018 – besloten zitting

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het gedeelte besloten zitting van het verslag secretaris van de gemeenteraad van 22 oktober 2018.
Foto’s (c) Gazet van Hove.