Dorpskrant De Hovenaar doet verder !

Redactie deHOVEnaar houdt er echte “tsjeven-streken” op na !

Ons artikel van 11 oktober jl. met de vraag of dorpskrant De Hovenaar verder gaat n.a.l.v. het faillissement van drukkerij J. Ouderits (kopij uitgebreid verspreid via sociale media ‘Ge zijt van Hove als…’) heeft nu zes weken later een antwoord gekregen. In de nieuwste uitgave van dorpskrant De Hovenaar (nr.275, november 2018) gaat een redacteur er dieper op in (blz.5 en 6).

“Gaat deHOVEnaar ophouden te bestaan ?

We hebben deze vraag de afgelopen weken dikwijls mogen horen. Blijkbaar zijn er mensen die hierover twijfels hebben en dit wereldkundig moeten maken op basis van niet-gegronde feiten en gissingen. Misschien een beetje jaloezie ?”

Antwoord GvH & Hovenaars : een aantal Hovenaars lezen dagelijks het Staatsblad en als ze iets belangrijks over Hove tegenkomen, posten ze dit op de sociale media in o.a. ‘Ge zijt van Hove als ..’. Is dit een grap of om te huilen ? Dit zijn de feiten ! Aanzie je dit als grap ? Of huil je hiervoor ? …

Wij van Gazet van Hove vroegen begin oktober jl., na het lezen van het faillissement in de sociale media, aan redacteur Jan Wouters van De Hovenaar, hoe het stond met de verdere uitgave van De Hovenaar ? Dit was zijn antwoord : “Zonder inbreng van Dries kunnen we geen Hovenaar meer maken. Financieel wordt alles geregeld tussen Dries en Machteld. Het zou spijtig zijn als De Hovenaar zou verdwijnen. Er zijn een 300-tal abo’s in Hove die we per fiets bedelen en verder nog enkele tientallen abo’s van ex-Hovenaars die naar een andere gemeente verhuisden via de Post”.

Deze redacteur, Jan Wouters, wist toen nog niets over verdere acties van De Hovenaar.

heeft soms een hoog ‘tsjeef-gehalte’…

Wij van Gazet van Hove schreven op 11 oktober jl. : “Vorig jaar vierde De Hovenaar nog zijn vijftigjarig bestaan met een grote volksreceptie op het kerkplein. Er waren een goede honderd aanwezigen. Het zou spijtig zijn moest deze dorpskrant verdwijnen. Het pluralistisch karakter van de Hovese gemeentelijke pers komt dan in gevaar. Misschien wat toekomstplannen maken door met andere (sociale) media uit Hove samen te werken ?? (Print, radio, sociale media) Of is dit voor sommigen een te grote stap ???”

viering 50 jaar deHOVEnaar in 2017

Nu publiceert deHOVEnaar wat giftige reacties – zonder namen te noemen – om hun eigen onkunde te verbergen. In hun redactie zit er duidelijk geen algemene coördinatie en samenwerking. Sommige redacteuren hebben er niets te zeggen en worden buiten alle belangrijke beslissingen gehouden.

Wij weten dat een aantal mensen van deHOVEnaar steeds met een scheef oog naar Gazet van Hove kijken, evenals naar andere media-initiatieven in onze gemeente. Het zegt genoeg over hun enggeestig, sectair en dictatoriaal leefwereldje. Dit is zeker geen POSITIEF Hove !

sommige redacteuren van deHOVEnaar moeten wat minder azijn drinken …

Wij vinden het POSITIEF dat deHOVEnaar verder gaat. Dit is goed voor het pluralisme van de plaatselijke pers. Hopelijk kijken een aantal redacteuren met een opener geest naar de gemeente.

Foto’s (c) Gazet van Hove.