Inbrakenplaag in Lint en buurgemeenten

Beste Lintenaren
Onze gemeente en de regio rondom worden sinds enkele weken getroffen door tal van inbraken. De daders schuwen zelfs het daglicht niet en gaan steeds toeslaan op plaatsen vanwaar een snelle vlucht mogelijk is. Buiten de schade, de verloren waarde zowel materialistisch als emotioneel blijven angst en trauma’s overheersen in zulke laffe daden. Daarom hoop ik dat de daders snel kunnen opgepakt worden en dat de rust in Lint kan terugkeren. Onze politiediensten proberen met controle’s, snelle interventies en zoekactie’s met speurhonden en helikopters de daders op te sporen. Tot vandaag is men er niet in geslaagd om de zoekactie’s om te zetten in arrestatie’s. Daarom zijn tips en info belangrijk voor de politie om de daders snel te kunnen betrappen en of aanhouden. Er bestaan mogelijkheden om je als burger te organiseren via een Buurt Informatie Netwerk = BIN in je wijk of straat.
Een buurtinformatienetwerk is geen groepering van mensen die toezichtrondes houden of patrouilleren. Een BIN is wel een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers in een bepaalde wijk en de lokale politie, dat tot doel heeft het algemeen veiligheidsgevoel te verhogen.

In Lint hebben wij sinds deze zomer zo een eerste BIN in de wijk Molenveld opgestart.
Wij doen opnieuw een oproep aan bewoners om samen te werken met de buren EN met de politie om het veiligheidsgevoel in je wijk te verbeteren . In een infomoment leggen wij jullie uit hoe een BIN werkt en wat je allemaal moet doen op dit op te starten.
Hopelijk kunnen wij zo samen de veilige strijd aangaan tegen inbraken en dievenbendes.

Met vriendelijke groeten

Harry Debrabandere

Burgemeester