Discussie rond ophaling van restafval in Hove

Raadslid Frédéric Marquet (Ph7) vroeg tijdens de laatste gemeenteraad van november om de overlast van restafval tijdens de zomermaanden te beperken door het organiseren van meerdere ophaalrondes. “Tijdens de zomermaanden is er een grote overlast (geurhinder, maden, overvolle containers, enz…), zeker in appartementen. Deze overlast kan geminimaliseerd worden door tijdens de zomermaanden juni tot en met september te voorzien in een wekelijkse ophaling van het restafval. Het concept van ondergrondse containers slaat niet aan. Het is o.a. moeilijk voor senioren. De financiële impact van een wekelijkse ophaling van restafval tijdens de zomermaanden zou ongeveer 24.000 euro zijn op jaarbasis. Ph7 stelt voor dat er vanaf juni 2019 terug een wekelijkse ophaling van restafval gebeurt tijdens de zomermaanden” aldus Marquet.

Veel tegenstand

Interpellant kreeg onmiddellijk “de wind van voren” van de toekomstige bestuursmeerderheid. Schepen voor milieu Bart Van Couwenbergh (N-VA) stelde “dat het voorbarig is te stellen dat de ondergrondse containers niet aanslaan. Er zijn reeds 89 toegangskaarten verkocht en we zijn nog maar enkele weken bezig. We evalueren permanent de rondes van ophaling. De concrete budgettaire wijziging is voor het volgende bestuur. Uw interpellatie is alvast weinig collegiaal”. Raadslid Luc Vuylsteke de Laps (Fan/ CD&V) nam over en stelde tegen Marquet : “u ondersteunt een belangrijk programmapunt van Fan van Hove. Waarom houdt u deze interpellatie vijf weken voor de installatie van het nieuwe gemeentebestuur. We hadden dit vele jaren vroeger verwacht !? Ligt er een begroting voor die dit ook kan verwezenlijken ? Wij hebben geen zicht op het budget 2019 van het huidige schepencollege. Dit voorstel van wekelijkse ophaling ligt ter bespreking bij de opmaak van het nieuwe bestuursakkoord”. Uittredend schepen Goedele Breyne (Ph7) verdedigde haar partijgenoot en stelde “dit punt gaat er in 2019 niet doorkomen. We werden jarenlang zoet gehouden door evaluaties. De nieuwe coalitiepartner reageert zeer politiek.” Marquet deed nog een oproep “om het als aanbeveling op te nemen in het volgende bestuursakkoord vanaf 2019”. De toekomstige nieuwe bestuursmeerderheid van N-VA en Fan van Hove stelde “dat ze het zullen meenemen in de bestuursonderhandelingen”. Incident gesloten.

Tip

Frédéric Marquet is vanaf 1 januari 2019 gemeenteraadslid af en heeft dan wat meer tijd. Hij kan misschien een “gele hesjesbeweging” in Hove opstarten en heeft met de wekelijkse ophaling van het restafval alvast een actiepunt om rond te mobiliseren. Het worden nog spannende politieke tijden in Hove.

Foto’s © Gazet van Hove.