Dit zijn de nieuwe Antwerpse provincieraadsleden

ANTWERPEN

De nieuwe samenstelling van de provincieraad bedraagt 36 raadsleden en 4 gedeputeerden. Vroeger waren dit 72 raadsleden en 6 gedeputeerden. Ze zetelen in een volledig nieuw gebouw aan de Koningin Elisabethlei 22 in Antwerpen (Albertpark).

N-VA-fractie

1/ Mireille Colson

2/ Christ’l Cottenie

3/ Nathalie Cuylaerts

4/ Jan De Haes

5/ Koen Dillen

6/ Kris Geysen

7/ Seppe Gys

8/ Ilse Jacques

9/ Linda Lauwers

10/ Luk Lemmens

11/ Koen Palinckx

12/ Marleen Van Hauteghem

13/ Eddy Verhaeven

14/ Isabelle Vrancken

CD&V-fractie

1/ Peter Bellens

2/ Ludwig Caluwé

3/ Kathleen Helsen

4/ Lili Stevens

5/ Mien Van Olmen

6/ Wendy Weckhuysen

 

Vlaams Belang-fractie

1/ Jan Claaessen

2/ Erik De Quick

3/ Stefan De Winter

4/ Marijke Dillen

5/ Valery Van Gorp

6/ Wim Verheyden

 

Groen-fractie

1/ Tobias Daneels

2/ Rina Rabau

3/ Louis Schoofs

4/ Ilse Van Dienderen

5/ Diederik Vandendriessche

 

Open VLD-fractie

1/ Koen Anciaux

2/ Ann Bakelants

 

SP.a-fractie

1/ Fauzaya Talhaoui

2/ Inga Verhaert

 

PVDA-fractie

1/ Rudy Sohier

Deputatie

1/ Luk Lemmens

2/ Jan De Haes

3/ Ludwig Caluwé *

4/ Kathleen Helsen

  • Wordt vervangen in 2022 door Mireille Colson

Voorzitter Provincieraad

Kris Gysen.

 

Volgende verkozenen verzaakten aan hun mandaat voor de eerste installatievergadering wegens het reeds bezetten van een parlementair mandaat :

Gerolf Annemans (VB)

Jan Jambon (N-VA)

Ingrid Pira (Groen)

Willem-Frederik Schiltz (O-VLD)

Katrien Schryvers (CD&V)

Bart Somers (O-VLD)

Tom Van Grieken (VB)

Bert Wollants (N-VA).

 

Hovenaars in/ rond de provincieraad

provincieraadslid Diederik Vandendriessche (Groen). Werd niet verkozen als gemeenteraadslid in Hove voor de lijst Hove Beweegt.

Luc Vuylsteke de Laps (CD&V), kabinetschef van de CD&V-gedeputeerden. Gewezen burgemeester van Hove en toekomstig schepen van Financiën van Hove.

Diederik Vandendriessche op verkiezingsaffiche Groen 2018
Luc Vuylsteke de Laps