Groen-links raadslid vraagt burgemeester om boete te seponeren

Schoolstraat in Onderwijsstraat goedgekeurd

Hove

In de Onderwijsstraat aan de gemeentelijke Albrecht Rodenbachschool werd bij wijze van test gedurende een periode een schoolstraat geïnstalleerd. Na evaluatie is het voorstel om deze schoolstraat structureel in te voeren.

Gemeenschapswacht moet controles uitvoeren op hitsige bestuurders

Naar aanleiding van de campagne “Iedereen paraat voor de schoolstraat” besliste het Hovese schepencollege op 3 september 2018 om voor een testperiode (vanaf 17 september) twee keer een half uur per dag (initieel 45 minuten) een schoolstraat in te voeren aan de Albrecht Rodenbachschool. Tijdens de testperiode werden alle – positieve en negatieve – reacties van ouders en buurtbewoners verzameld. Op 17 oktober jl. werd een evaluatievergadering met buurtbewoners en ouders gehouden. De regelgeving bepaalt dat volgende motorvoertuigen toegang hebben tot de schoolstraat : bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in de straat gelegen is, prioritaire voertuigen en voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder. Op de evaluatievergadering werd ook afgesproken om ook houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap toelating te geven om in de schoolstraat te rijden. Om een vlotte werking van BKO ‘De Mikado’ te garanderen, krijgen ook de personenbusjes die worden gebruikt om de kinderen van en naar ‘De Mikado’ te brengen een vergunning om indien nodig in de schoolstraat te rijden. De invoering van een schoolstraat heeft een grote impact op de verkeersveiligheid voor de kinderen en de ouders en een minimale impact op de buurtbewoners. Bovendien kan de invoering ervan ook een positief effect hebben op de luchtkwaliteit in de schoolomgeving.

Vanaf maandag 7 januari 2019 wordt in de Onderwijsstraat een schoolstraat ingevoerd op schooldagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00u. tot 8.30u. en van 15.00u. tot 15.30u. en op woensdag van 8.00u. tot 8.30u. en van 11.45u. tot 12.15u.

Raadslid Diederik Vandendriessche (Hove Beweegt) vroeg “om ook aan RP2 en in de dorpskern aan RP1 en het Groen Schooltje in de mate van het mogelijke te onderzoeken of er ook een schoolstraat mogelijk is ?” Zijn partijgenoot raadslid Jo Ampe (HB) vroeg aan de burgemeester of het mogelijk was de boete die een bewoner van de Onderwijsstraat opliep te seponeren ? Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) stelde duidelijk dat dit niet kon. “De betrokken persoon heeft duidelijk een verbodsteken genegeerd. Ik kan niets aan een uitgeschreven boete doen.” Het groen-linkse raadslid nam akte van dit duidelijke antwoord van de burgemeester.

Alle raadsleden keurden het voorliggende punt van de schoolstraat goed.

In Hove worden geen boetes geseponeerd !

Foto’s © Gazet van Hove