Dit werd allemaal nog besproken op de laatste gemeenteraad van de legislatuur

Hove

Schepen Dave Van den Bergh (Ph7) was verontschuldigd op de laatste gemeenteraad van deze aflopende legislatuur 2013-2018. Er zaten 14 toeschouwers in het publiek. De openbare zitting was op een halfuur afgehandeld.

Gemeente – budget 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd het budget 2019 vast te stellen met de volgende cijfers :

Resultaat op kasbasis:                                               1.516.519 EUR

Autofinancieringsmarge:                                               654.066 EUR

Eénparig goedgekeurd buiten de groen-linkse fractie HB die zich onthield.

Gemeentelijke bijdrage politiezone HEKLA 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone HEKLA voor het jaar 2019 goed te keuren voor een bedrag van 801.611,50 euro.

Eénparig goedgekeurd.

Bijdrage hulpverleningszone Rand 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd de gemeentelijke bijdrage 2019 aan de hulpverleningszone Rand voor een bedrag van 271.019 euro goed te keuren.

Eénparig goedgekeurd.

GEVAPV JOC Hove – Algemene vergadering 18.12.2018

De gemeenteraad geeft met betrekking tot de agendapunten haar instructies mee aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het gemeentelijk verzelfstandigd agentschap JOC Hove vzw.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden Dynamic Tennis 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de inschrijvingsgelden voor de lessenreeks Dynamic Tennis in 2019 goed te keuren.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden Latino Moves 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de inschrijvingsgelden voor de lessenreeks Latino Moves in 2019 goed te keuren. Raadslid Els Pauwels had een opmerking i.v.m. de leeftijd en de gender. Dit zal men aanpassen zodat ook mannen kunnen meedoen.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden badminton 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de inschrijvingsgelden voor de lessenreeks badminton 50+ in 2019 goed te keuren.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden sportdag 55+ 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de inschrijvingsgelden voor de sportdag 55+ op donderdag 6 juni 2019 goed te keuren. Voorstel : 10 euro.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden sportsnack 2019

Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de inschrijvingsgelden voor de lessenreeksen sportsnack in 2019 goed te keuren. Voorstel 2 euro per leerling per les.

Eénparig goedgekeurd.

Inschrijvingsgelden sportkampen 2019

In 2019 vinden in er in de krokus-, paas- en zomervakantie sportkampen plaats. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de inschrijvingsgelden hiervoor goed te keuren.

Eénparig goedgekeurd.

 

Nadien ging de gemeenteraad over in geheime zitting en moest het publiek de zaal verlaten. Op de agenda stond de decretale graden : algemeen directeur : intrekking.

 

Foto’s © Gazet van Hove.