Heraanleg voetpad Mortselsesteenweg (tussen Louis Van Lindenstraat en Wouwstraat)

Hove

Half januari 2019 starten de werkzaamheden van de heraanleg van het voetpad op de Mortselsesteenweg op het gedeelte tussen de Louis Van Linden- en de Wouwstraat.

Na voorbereidende werken door AWW (het leggen van nieuwe leidingen) zal de dienst Wegen er het voetpad, de boordstenen en de kolken vernieuwen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken 8 à 10 weken duren. Later dit jaar wordt ook de rijbaan van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Het doorgaand verkeer in beide richtingen wordt niet omgeleid, maar beurtelings doorgelaten door de plaatsing van tijdelijke verkeerslichten.

nu komt het voetpad aan de beurt