Kurt Van Eeghem komt naar Hove

UITNODIGING

TOAST LITERAIR

zondag 20 januari 2019 – 11.15 uur

Da Capo – Lintsesteenweg 1a – Hove

KURT VAN EEGHEM – KURTOISIE

Beste Davidsfondsleden en sympathisanten,

“Toast Literair”, een jaarlijks weerkerende topper !

We zijn bijzonder verheugd jullie dit jaar Kurt Van Eeghem,  een meesterverteller, geroemd om zijn welsprekendheid en wellevendheid  aan het woord te laten :

Etiquette anders bekeken.

Waar komen de etiquetteregeltjes vandaan en wat is hun nut heden ten dage ?

Op deze vragen krijgt u een antwoord in een geestig en degelijk onderbouwd verhaal.

Over het na-apen van wat er aan de koninklijke hoven gebeurt.

Over de tocht die de etiquette naar Vlaanderen maakte.

Over de onzin van veel van die ‘opgestoken vingertjes’

En vooral, over het alternatief: hoffelijkheid anno 2.0

Een hilarische en toch leerrijke zondagvoormiddag: Kurtoisie, boeiend en geestig

Lieve Duffeler (Davidsfonds)

We brengen een “toast” uit op het nieuwe jaar en sluiten de zondagvoormiddag af met een heerlijk broodjesbuffet en dessert.

Gelieve uw deelname vóór 18/01/19 te willen  bevestigen bij :

Lieve Duffeler , lieve.duffeler@skynet.be – 0477 / 417.929 of  Mimi Heysse , mimiheysse@skynet.be  03 / 455.36.39.

Davidsfondsleden betalen € 25  –  niet-leden € 30 .

Uw deelname is bevestigd na ontvangst van uw betaling op het Davidsfonds rekening

n° BE96 9794 2476 3005 met vermelding : “Toast Literair” + aantal personen.

Deuren om 10.45 u. – we starten stipt om 11.15 u.  We hopen u weer talrijk te mogen begroeten !

 

www.hove.davidsfonds.be                                                                Met vriendelijke groeten,                                                                                                                                                      Uw Davidsfonds bestuur.