Installatievergadering gemeenteraad en eedaflegging schepencollege Boechout

Daarna vindt ook de verkiezing van de leden van de politieraad plaats.

Aansluitend vindt de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats.

De agenda’s van beide vergaderingen kan je bekijken op :