Nieuwjaarsreceptie N-VA Hove : “Hove zal meer moeten samenwerken met anderen”

HOVE

Zondagvoormiddag verzamelden in “De Markgraaf” een kleine honderd leden en sympathisanten van de N-VA voor de nieuwjaarsreceptie van de Hovese afdeling. Er waren enkele afgevaardigden van de zusterafdelingen uit Boechout, Edegem en Mortsel evenals federaal volksvertegenwoordiger Yoleen Van Camp uit Herentals. Van de andere Hovese fracties was enkel de voorzitter van Fan van Hove aanwezig. De gezamenlijke oppositie stuurde haar kat ! Kwestie van hoe hun PR wordt geregeld … “Luister naar mijn sociale woorden, maar kijk niet naar mijn a-sociale daden !”

Burgemeester Koen Volckaerts hield een geïmproviseerde toespraak want hij was zaterdagavond gaan fuiven op de nationale N-VA-nieuwjaarsreceptie in de Nekkerhallen in Mechelen. Het was dus een korte nacht geweest voor de burgemeester !

In zijn toespraak overliep de burgemeester de verwezenlijkingen van zijn eerste ambtsperiode (Geelhandlaan, Leliestraat, Mortselsesteenweg, Lintsesteenweg, belastingverlaging, enz …) en ook hoe alle andere partijen in 2013 de N-VA in Hove aanzagen als een bende politieke amateurs die er niets zouden van bakken. Er was speciaal veel aandacht over de dubbelzinnigheid van PH7 rond de begroting in 2013, toen ‘ze eerst A zegden en uiteindelijk B stemden’.

Samenwerken meer noodzakelijk !

Bij zijn recente eedaflegging van onze burgemeester bij de provinciegouverneur was er tussen hen  een gesprek onder vier ogen tussen vier muren. Hier kreeg onze burgemeester van de gouverneur te horen dat Hove als kleine gemeente in de toekomst meer zal moeten samenwerken met anderen. Niet enkel de gemeenten zullen meer moeten samenwerken (komt er een fusie van gemeenten ?), maar ook de politiezones, de brandweer en de intercommunales. Die richtlijn is dus duidelijk ! Hove kan beter goede samenwerkingsverbanden aangaan met Lint dan dat we ineens van de Vlaamse Regering krijgen opgelegd “Hove jullie fusioneren verplicht met X”.

Nadien hield gemeenteraadsvoorzitter Guido Sel samen met John Volckaerts nog een politieke squetch over de afgelopen zes politieke jaren in Hove.

Gewezen OCMW-raadslid Reinilde Berben en haar echtgenoot werden ook gehuldigd voor hun inzet in Hove. Vandaag wonen ze in Wilrijk.

Het geheel werd afgerond met een receptie en gezellig samenzijn.

Foto’s © Gazet van Hove.