Nieuwjaarstoespraak burgemeester Koen Volckaerts Hove

zondag 13 januari 2019, Nieuwjaarsreceptie N-VA-afdeling Hove

“Beste vrienden partij-genoten,

Mijn beste wensen voor 2019.

2018 was voor N-VA-Hove en mijzelf een belangrijk jaar. We hebben spijtig genoeg één van onze oprichters en bezielers verloren. Arnold Herrebout. Hij was een vriend, steun en toeverlaat voor mij. Ik mis hem.

Na 6 jaren bestuur, uit het niets het bestuur overgenomen. Ik herinner mij nog de negatieve commentaren over mij. Deze zijn nu verstomd. Ik verwijs naar onze herverkiezing. Deze commentaren zijn nu vervangen door anderen vanuit een heel andere hoek. Als politicus moet je een olifanten-vel hebben. Maar geen getreur, de Hovenaar heeft zijn keuze gemaakt en een goede.

Na de verkiezing moesten knopen doorgehakt worden. Bepaalde aversies jegens CD&V moesten opzij gezet worden. Dit is echter gemeente politiek, geen nationale !  Door de steeds weerkerende interne strubbelingen gedurende de voorbije 6 jaren,  werden we in een bepaalde richting geduwd. Ik heb echter het volste vertrouwen dat we een constructieve coalitie hebben. Dit nieuwe bestuur zal zeker de Hovenaar bekoren.

Samen met “Fan van Hove” en de regelmatige inbreng van de Hovenaar zullen we van Hove een nog aangenamer dorp maken.

Er  zullen echter nieuwe uitdagingen opkomen en de realiteit zal ons nopen de beide voeten op de grond te houden. De gouverneur zelf heeft benadrukt dat fusies een blijvend gegeven zullen blijven. Het f-woord zal blijven opdoemen. En dat op vele vlakken. Ik denk aan intercommunales, politie- en brandweerzone’s en ja ook, gemeenten. Dat laatste zullen we vooreerst opvangen door intensieve samenwerking met andere gemeentes.

Binnen Hove hebben we ook uitdagingen. Denken we aan de huisvesting van onze administraties en academie-cursisten.

Ook de stijgende financiële lasten van brandweer en politie doemen weer op.

Normaliter zal mijn mandaat vroeger eindigen. Mijn taak is om al deze uitdagingen een wederwoord te geven en de ploeg op een goed spoor te zetten. We moeten als 1 team samenwerken. Beleidsdomeinen overlappen mekaar zozeer dat het een teken van tunnelzicht is (kleppen op de ogen), om te denken dat een schepen alles te bepalen heeft. Neen, zo werkt het niet. Steeds zal er rekening met mekaar gehouden moeten worden. Laat ons dat dan ook echt toepassen.

Ik stel allen voor om een drankje te nemen en toosten op het nieuwe jaar.”

Foto’s (c) Gazet van Hove.