Intergemeentelijke samenwerking en fusie van gemeenten reeds op agenda Hovese gemeenteraad

HOVE

Op de eerste gemeenteraad van deze nieuwe legislatuur interpelleerde gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche (HB) reeds over de intergemeentelijke samenwerking en de mogelijke fusies van gemeenten. “Dit wordt een belangrijk thema tijdens deze legislatuur. Wij als gemeente zijn betrokken partij. Moeten we de commissie over de intergemeentelijke samenwerking niet uitbouwen tot een werkgroep ? En ook regelmatiger samenkomen ? Hoe zit het met de gesprekken met de andere gemeenten ? Hoe staat ‘Fan van Hove’ tegenover hun vroegere voorstel om hierrond een referendum bij de Hovenaars te houden ?” aldus de groen-linkse interpellant.

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “U verwijst naar mijn speech op het personeelsfeest. Ik verwijs naar de speech van de provinciegouverneur bij de eerste eedaflegging van vijf burgemeesters. Het was in alle openheid dat de gouverneur over het “F-woord” sprak. Men moet de fusies ook in andere contexten bekijken. De Politie, de brandweerzone nog groter dan de huidige zone-Rand. Ook vanuit Brussel wordt de fusie gestuurd. Men moet de fusie ook op andere plaatsen zoeken”.

Eerste schepen Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) vulde aan : “Bedankt voor uw opmerking. We gaan voor de alternatieven van schaalvergroting via de intergemeentelijke samenwerking. Niet via achterkamertjes. Nu hebben we geen gesprek met één of ander bestuur. We pinnen ons niet vast op de as Hove-Lint. De domeinen van samenwerking zijn ruimer. Er is ook de intergemeentelijke samenwerking via de kunstacademie. Met wie willen we doorgaan ? En is hiervoor geschikte huisvesting aanwezig ? Onze gewezen gemeentesecretaris wordt projectleider voor de intergemeentelijke samenwerking. Hij moet onderzoeken welke formules er mogelijk zijn ? We denken o.a. aan Neteland, de sterktes en de zwaktes. We laten een ronde verkenningen plaatsvinden”.

Incident gesloten.

Dit onderwerp zal nog vele malen terug op de agenda van de Hovese gemeenteraad staan.

Hove Beweegt zag het vroeger wel zitten met ex-burgemeester Ingrid Pira …

Foto’s © Gazet van Hove.