Dit werd ook besproken op de eerste Hovese gemeenteraad van 2019

Notulen Installatie van de gemeenteraad op 3 januari 2019

De gemeenteraad keurde de notulen van deze zitting unaniem goed.

Algemeen directeur –  keuze voor aanwervingsprocedure

Na de intrekking van een aantal beslissingen van de gemeenteraad m.b.t. de aanstelling algemeen directeur, besliste de gemeenteraad om de functie van algemeen directeur in te vullen door aanwerving. Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) pleitte “om een andere manier te gebruiken dan tijdens de vorige legislatuur waar men achter gesloten deuren zat om de procedure op te starten”. Eerste schepen Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) wil “de procedure solied en robuust maken zodat ze niet betwistbaar is”.

Bib – ingaan van nieuw gebruikersreglement – Bibkwintet

De gemeenteraad besloot om het nieuwe gebruikersreglement en bijhorende tarieven van de bibliotheek goed te keuren met ingang van 01/02/2019. Dit past in het eenvormig gebruikersreglement voor de bibliotheken van Bib-kwintet, wat al werd goedgekeurd door de gemeenteraad 18 december 2017.

Raadslid Jozef Ampe (HB) vond dat men teveel geld vraagt aan de senioren. “In het reglement kan men afwijken met het één-euro-systeem om zo de senioren terug aan het lezen te krijgen of sociale contacten te doen leggen. Vijf euro is teveel geld.” Schepen van cultuur Gerda Lambrecht (N-VA) antwoordde : “De keuze is gemaakt door zes bibliothekarissen om op dezelfde golflengte te komen. Men één lidkaart kan je overal terecht. In één periode kan men 120 items uitlenen. Mortsel vraagt nu wel al lidgeld. In dit systeem wordt alles gelijk gemaakt. Senioren kunnen nog vermindering aanvragen.Jozef Ampe stelde : “De aanvraag voor een sociaal tarief gaat de dienst overbelasten.” Gerda Lambrecht repliceerde : “Er is nog geen enkele opmerking binnen gekomen.”

OCMW – Budget 2019

De gemeenteraad nam kennis van het OCMW-budget 2019. Raadslid Marie Misseleyn (HB) stelde de vraag “hoe een vermindering van het budget rijmt met de kinderarmoede in onze gemeente ?”. Schepen van sociale zaken Els Pauwels (Fan van Hove) antwoordde : “Ik heb hier nog geen zicht op. Het hoofd van de sociale dienst moet nog vervangen worden. Niemand hoeft onder-beschermd te worden in Hove.” Gewezen OCMW-voorzitster Goedele Breyne (Ph7) viel in en stelde : “Dit heeft allemaal te maken met de integratie van het OCMW in de gemeente. Budgettair staat alles op de gemeente. In de feiten is er geen verlaging van het budget”.

Kerkfabriek Sint-Jozef – borgstelling lening

De gemeenteraad besloot zich borg te stellen voor een lening voor een bedrag van 90.000 euro die zal worden aangegaan door kerkfabriek Sint-Jozef voor de remodelling van de pastorij. Raadslid Jozef Ampe (HB) stelde hierover enkele vragen. “Wat is remodelling ? Een nieuwe wijnkelder ? Een hostiebewaarplaats ? Dit is niet duidelijk want er is geen pastoor meer.” Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Er komt een volledig nieuw dak, nieuwe ramen, naar moderne ecologische waarden. Het wordt een goede woning. We weten nog niets over de invulling van het gebouw.”

Stroomlijning agenda gemeenteraad – werken met A-, B- en C-punten

De gemeenteraad ging ermee akkoord om m.b.t. de agenda van de gemeenteraad voortaan te werken met een onderverdeling in A-, B-, en C-punten. Dit om meer tijd vrij te maken voor inhoudelijk debat en overleg.  Volgens schepen van informatie Els Pauwelsis de gemeenteraad soms saai met een waslijst punten. We willen dit opdelen : A-punten zijn te bespreken met de raadsleden, B-punten kunnen we in groep goedkeuren zoals afvaardigingen naar de intercommunales, deze kunnen ook een A-notitie krijgen, C-punten zijn puur informatief, een stand van zaken in een dossier. We zijn nog zoekende om meer structuur te krijgen in deze vergadering.”

Foto’s © Gazet van Hove.