Hier is het (voorlopig) Hovese bestuursakkoord van de nieuwe coalitie

Op de gemeenteraad van 28 januari jl. stond als laatste punt van de reguliere agenda het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie van N-VA met “Fan van Hove” (CD&V, O-VLD). Dit punt werd enkel afwisselend medegedeeld door de vijf leden van het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen. Een grondige bespreking met de raadsleden is voor de gemeenteraad van februari e.k., omdat het stuk redactioneel nog niet volledig klaar is.

We konden alvast volgende zaken snel noteren :

Voor de volledige legislatuur zal men met jaarplannen werken.

Koen Volckaerts : “Dit zijn de krijtlijnen. Meer dan vijf bladzijden tekst. Nog niet volledig voor redactie beschikbaar. We willen de eigenheid en zelfstandigheid van Hove bewaren. Het groen karakter van de gemeente bewaren en versterken. Iedereen moet zich thuis voelen in een veilig Hove. Samenwerken is het motto, over alle fracties heen, met de administratie en met alle Hovenaars. De inspraak van de burgers is erg belangrijk, de burgers en de verenigingen. We kunnen niet alles in reglementen en rapporten gieten. Er komt een bestuursbarometer : iedereen kan dit opvolgen.  Bijv. signalisatie bij werken kan worden aangepast”.

Els Pauwels : “De kracht van verbinden. Wijkoverleg starten en plaats geven. Warmer ontvangst voor de nieuwe inwoners.”

Luc Vuylsteke de Laps : “Het dorpskarakter behouden, versterken van de open zones. Verstedelijking opvangen. Het concept van de redelijke kernverdichting toepassen. Iedereen kansen geven om te blijven wonen in Hove. Het ruimtelijk beleidsplan uitvoeren, zeker in het centrum. Nieuwe woonvormen begunstigen. Samen met huisvestingsmaatschappijen het bijzonder sociaal objectief realiseren in de woningsector. Kleinschalige projecten stimuleren.”

Koen Volckaerts : “Mobiliteit : vlot en veilig door Hove kunnen rijden. Extra aandacht voor de fietsers en de voetgangers. Hove kan een voorbeeld worden. Een aantal functionele ingrepen doen. Een fietsplan veilig naar school, via routes ingrepen doen (oversteek + signalisatie). Deze plannen ontwerpen met de scholen. Aansluiten op fietsstraten en de fiets-o-strade.

Straten onderhouden plus een inhaalbeweging maken. Rust laten terug keren in Hove + omleidingen minimaliseren. Stationsparking optimaal laten gebruiken. Een sensibilisatie naar de burgers, handelaars, NMBS toe. Met De Lijn zorgen voor een beter bedieningsniveau voor Hove. Radiale verbindingen maken.”

Luc Vuylsteke de Laps : “Burgers snel helpen in efficiënt en duurzaam gemeentehuis. Gemeentehuis op maat van de dienstverlening. Digitaliseren zonder afvloeiingen. Bundeling der gemeentediensten. Intergemeentelijke samenwerking tegen verplichte gemeentefusies.”

Bart Van Couwenberghe : “Hove als ‘smart-village’. Electrische wagens + laadpalen bevorderen voor de gemeentediensten in Hove. Internet free-wifi in Hove.”

Luc Vuylsteke de Laps : “Financieel kerngezond beleid voeren. Fiscale bonus voor de inwoners. Zuinig met de beschikbare middelen omspringen. Fiscaal verlaging van de onroerende voorheffing naar – 880 opcentiemen.

Schaalvergroting is geen fusie. Een regionaal doorgedreven samenwerking opzetten. De webstek wordt de spil van de digitale dienstverlening. In overleg met de buurgemeenten een thuisloket voorzien.”

Bart Van Couwenberghe : “Energietransitie : tegen 2025 alle gebouwen en scholen doorlichten om de acties te ondernemen. Oplaadpalen over de gemeente instellen voor elektrische wagens. Het wagenpark van de gemeente veranderen.”

Koen Volckaerts : “De politiepost niet sluiten. Focus op de verkeersveiligheid.”

Gerda Lambrecht : “Hove mag geen slaapdorp zijn. Ontmoetingskansen voor de Hovenaars bevorderen. Iedereen met een leuk initiatief gaan we steunen. Samen met de verenigingen gaan we de nodige huisvesting voorzien. Het onderwijs moet kwaliteitsvol zijn evenals de Kunstacademie.”

Els Pauwels : “Aandacht voor alle burgers. Breed en warm onthaal. Pro-actief naar de Hovenaars in armoede gaan. Een pro-actief beleid voeren.”

Gerda Lambrecht : “Betere verdeling van de werkingsmiddelen. Doelgericht. Schoolgebouwen staan ’s avonds en in weekeinde leeg. Deze beter gebruiken. De middenstand ondersteunen.”

Els Pauwels : “Mobiele speelpleinwerking. De plus-16-jarigen een beter aanbod geven. Eigen evenementen uitbouwen. Stratenloop. Meer activiteiten in het gemeentepark (film, cross). O.C. ‘De Markgraaf’ verder uitbouwen. Kunstacademie meer ruimte geven. Kinderopvang ‘De Mikado’ moet nog meer Hovenaars bereiken.

Sportinfrastructuur : een kunstgrasveld voor Hove Sport, een forumdag voor de Hovese verenigingen. Senioren langer in huis laten wonen. Zorgaanbod opstarten.”

Bart Van Couwenberghe : “Digi-punt promoten. 0,7% van het budget gaat naar AROS. Naar lokale projecten die we stimuleren. Kinderarmoedeplan uitrollen.”

Koen Volckaerts : “Het straatbeeld bevorderen. Esthetische ingrepen met zitbanken op hoeken, inkleding van de elektriciteitskasten in de straten.”

Bart Van Couwenberghe : “Hove moet groen blijven. Domein Frijthout nog aantrekkelijker maken en vergroten. Voor het gemeentepark een beheersplan voor de opwaardering opstellen.

Koen Volckaerts : “Urgentieplan voor een proper Hove. Een lentepoets van de gemeente. Ratenbestrijding met de NMBS. Groenplantsoentjes in de wijken. Meer bloemen in de wijken. Een beter planmatig onderhoud van de wadi’s + bloemen. Bloemen in het centrum en op het gemeenteplein.”

Bart Van Couwenberghe : “Wekelijkse ophaling huisvuil tijdens de zomerperiode. Een plukweide in Frijthout, meer zitbanken en de wandelkaart van de Zuidrand terug uitgeven.”

Koen Volckaerts : “Een beheersplan voor het gemeentepark opstellen. Met verschillende zones maar niet heraanleggen.”

lopen in het gemeentepark

Foto’s © Gazet van Hove.