Ouderenadviesraad opnieuw samengesteld : oproep kandidaten

Hove

Elke zestigplusser kan zich kandidaat stellen voor de Ouderenadviesraad en zo mee het ouderenbeleid in de gemeente sturen. Ook de andere gemeentelijke adviesraden worden opnieuw samengesteld en zoeken leden.

De Ouderenadviesraad heeft tot doel het beleid voor de ouderen in zijn breedste betekenis te bevorderen. De raad kan dit doen door het gemeentebestuur te adviseren bij de beleidsdomeinen die ouderen aanbelangen. De raad doet dit echter ook door het inrichten en coördineren van activiteiten voor ouderen: ontspanning, informatie en opleiding.

Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de Ouderenadviesraad opnieuw samengesteld. Dat wil zeggen dat de vijf bestaande ouderenverenigingen uitgenodigd worden om hun afgevaardigden ervoor aan te duiden. Elke ouderenvereniging heeft recht op twee vertegenwoordigers en één plaatsvervanger.

In de Ouderenadviesraad krijgt ook de oudere die niet tot een vereniging behoort de kans om mee rond de tafel te zitten. Dit is dan ook een warme oproep aan elke zestigplusser van Hove. Ben je geïnteresseerd in het ouderenbeleid in Hove, wil je op een positieve manier meewerken aan een goed functionerende Ouderenadviesraad, dan is dit iets voor jou. Je kan je kandidatuur indienen met een eenvoudig briefje, gericht aan Gerda Vos. Je bezorgt je brief best in het dienstencentrum (René Verbeecklaan 3) en dit vóór 15 maart. De nieuw samengestelde Ouderenadviesraad zal de kandidaturen beoordelen en de niet-georganiseerde zestigplussers coöpteren. Voor meer informatie kan je terecht bij Gerda Vos, tel. 03 / 454 08 37 of e-mail : gv@ocmwhove.be.

Ook alle andere adviesraden worden opnieuw samengesteld

Ook de Cultuurraad, de Sportraad, de Jeugdraad, de Milieuraad, de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), de AdviesRaad voor OntwikkelingsSamenwerking (AROS), het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning, het Beheersorgaan Bibliotheek en het Beheersorgaan Gemeenschapscentrum worden opnieuw samengesteld. Interesse om je kandidaat te stellen en het gemeentebestuur over één van die thema’s te adviseren ? Op deze link verneem je alles over de gemeentelijke adviesraden : www.hove.be/thema/3016/adviesraden .

Foto’s (c) Gazet van Hove.