“De fusies van gemeenten komt er zeker aan !”

HOVE

Op de laatste gemeenteraad van februari jl. kwam het nieuwe bestuursakkoord 2019-2024 van het nieuwe Hovese gemeentebestuur (N-VA, Fan van Hove) uitgebreid aan bod. Allerlei punten uit het bestuursakkoord werden ter sprake gebracht. Raadslid Stefan Beeldens (Ph7) maakte de opmerking dat burgemeester Volckaerts in de media nog steeds zich voorstander toont van een gemeentefusie van Hove met één of meerdere buurgemeenten. “De verplichte fusies van gemeenten zal er komen. Hove zal er niet aan ontsnappen. Dan steekt u uw kop in het zand als je dat niet wilt zien. Er zijn ook nog andere fusies op komst, zoals deze van de intercommunales en de politiezones. Onze intentie is geen fusie, maar niemand kan beloven dat ze niet komt. We zetten in op Intergemeentelijke Samenwerking zodat we als het nodig is reeds een goede partner hebben” aldus burgemeester Volckaerts.

Parking NMBS

Wat deze parking betreft zijn er vandaag gesprekken bezig met Infrabel. We willen deze parking vergroten” aldus burgemeester Volckaerts. Raadslid Manon Marquet (Ph7) pleitte “voor meer toegankelijkheid van het spoorwegstation voor gehandicapten, mensen met een buggy en ouderen”. Concreet de perrons. Burgemeester Volckaerts antwoordde : “de NMBS beloofde al 50 jaar dat er een nieuwe spoorwegbrug zou komen. Ze is er nog nooit gekomen. Het spoorwegperron zullen we mee opnemen in het beleidsplan”.

Foto’s © Gazet van Hove.