Een jonge student als gemeenteraadslid in Hove komt met vele nieuwe ideeën

De nieuwe Hovese gemeenteraad is sedert begin dit jaar samengesteld en er zijn een aantal nieuwe opmerkelijke figuren in opgenomen. Eén van hen is Lenn De Cleene uit de Jan-Frans Gellyncklaan. Lenn is 20 jaar (° Wilrijk, 1998) en liep lagere school in Hove in de Rodenbachschool en nadien zes jaar middelbaar in het GO Atheneum Mortsel. Vandaag studeert hij Geschiedenis aan de UAntwerpen en zit in het derde jaar bachelor. Volgend jaar vat hij zijn masterstudie aan en nadien wenst hij nog een extra Master Diplomatieke en Internationale betrekkingen volgen. Thuis werd er veel over politiek en de actualiteit gesproken, zowel het lokale als het nationale werd van commentaar voorzien.

Lenn stond bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op de N-VA-lijst en behaalde 144 voorkeurstemmen en werd zo voor zes jaar verkozen tot gemeenteraadslid in Hove. “Onze partij is aan vernieuwing toe want er is een nieuw afdelingsbestuur aangetreden met twee vrouwen aan het hoofd, een voorzitster en een secretaresse. Er werden ook vier jongeren opgenomen in het afdelingsbestuur. Iedereen moet zijn draai nog vinden in de Hovese politiek. De thema’s die mij interesseren zijn jeugd, onderwijs, algemeen welzijn en sport. We gaan ons als N-VA ook meer op de kaart zetten door geregeld sprekers uit te nodigen, valentijn-acties te ondernemen, enz … De relaties met de coalitiepartner Fan van Hove (= CD&V, O-VLD) zijn zeer goed. We behandelen elkaar als gelijken.

Als lid van de holibi-gemeenschap heb ik van het gemeentebestuur de opdracht gekregen om deze problematiek van nabij te volgen en holibi-vriendelijke voorstellen uit te werken. Hiervoor heb ik contacten met Cavaria en het Hessenhuis. Het zal meer zijn dan op 17 mei de regenboogvlag aan het gemeentehuis op te hangen. Er is nog veel te doen voor de holibi-gemeenschap, het zit in kleine zaken zoals een holibi-telefoonlijn en een zelfmoordlijn die een link op de webstek van de gemeente Hove zullen krijgen. Er moeten ook infopakketten naar de scholen gaan. Voor Regina Pacis is dit reeds in orde, voor de gemeentelijke Rodenbachschool nog niet. Recent ben ik nog verbaal aangevallen in het centrum van Hove door een onbekende man die mij uitmaakte voor ‘vuil janet’ en nog van dat fraais. N-VA is in Hove de enigste partij die het charter heeft getekend voor homovriendelijke maatregelen. Ik deed een warme oproep aan de andere partijen, maar spijtig zonder succes.

Politici lopen vele recepties af …

Politiek is een drukke bezigheid. In januari krioelde het van de recepties. Dit is nu gelukkig voorbij. Maandelijks besteed ik ongeveer drie uur aan de afdelingsvergadering van N-VA-Hove, twee uur aan deze van Jong N-VA Zuidrand en twee uur aan de Hovese gemeenteraad. Verder zijn er nog geregeld activiteiten van Hovese clubs waar we worden op uitgenodigd en waar we een beleefdheidsbezoekje brengen. Ik wens mij in de toekomst ook aan te sluiten bij het Paul van Ostaijen-genootschap in Hove” aldus Lenn De Cleene.

Foto’s © Gazet van Hove – cover : Lenn De Cleene.