Het groen-linkse ‘Hove Beweegt’ heeft veel ‘bedenkelijke’ kritiek op nieuw “Bestuursakkoord 2019-2024”

HOVE

Op de jongste gemeenteraad van maandag 25 februari kwam als laatste punt op de agenda het nieuwe bestuursakkoord van de nieuwe bestuursmeerderheid van N-VA en Fan van Hove (= CD&V, Open VLD en onafhankelijken) ter sprake.

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) had het over het fietsplan voor de gemeente. “De infrastructuur krijgt een grote verbetering, er komen meer fietspaden. We zullen veilige routes naar de scholen voorstellen. In samenwerking met de Zuidrand wordt er gewerkt aan een nieuwe toeristische map met nieuwe fietspaden in onze regio”. Schepen Els Pauwels (Fan van Hove, CD&V) stelde “dat de eerste gesprekken rond het kunstgrasveld voor het voetbal zijn lopende. Doen we dit met subsidies of in eigen beheer, we zullen het nog bekijken”.

Volgens de groen-linkse oppositie van Hove Beweegt steelt de nieuwe bestuursmeerderheid hun campagneslogan van oktober jl. nl. “Hove Bruist”. “Het feit dat deze coalitie ook expliciet ambieert om van Hove een écht fietsdorp te maken (staat letterlijk zo in onze campagnefolder), naar ‘de meest maximale samenwerking’ met burgers, verenigingen en organisaties streeft en onderweg van Hove een smart Village gaat maken, zou ons eigenlijk copyright moeten doen eisen van deze coalitie” aldus de groen-linkse Hovenaars.

discussie over slogans …

IGEAN

Wat de huisvuilophaling betreft stelt eerste schepen Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove, CD&V) “dat we voor de huisvuilophalingsproblematiek Diftar een pilootproject gaan opstarten. We besteden dit uit aan een privé-bedrijf. Er lopen reeds gesprekken met de intercommunale IGEAN Milieu & Veiligheid en de huisvuilophaler. De niet-gebruikers van de meerdere ophaalbeurten, zullen hiervoor niet moeten betalen. Er is een algemene trend dat er via Diftar minder huisvuil wordt aangeboden.” Het groen-linkse raadslid Diederik Vandendriessche vroeg direct “om IGEAN uit te nodigen op de volgende gemeenteraad om de cijfers en grafieken te evalueren. We kunnen dan ook de mogelijkheid van meer ondergrondse afvalcontainers bestuderen”. Schepen van Milieu Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde “dat de offertes reeds zijn gevraagd. Volgende zomer zullen we er x-aantal bijzetten.

Senioren in Hove

Volgens de groen-linksen zijn er in het bestuursakkoord enkele ernstige gebreken. Want Hove telt vandaag reeds 23% van zijn bevolking als 65-plussers en dit zal binnen 10 jaar oplopen tot 34%. Ze verwijzen hierbij naar het toegankelijk maken van de bibliotheek en het spoorwegstation. Dit laatste is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van de Spoorwegen. Iedereen, ook Hove Beweegt, weet dat de spoorwegen een ‘Staat binnen de Staat’ zijn en dat je daar bijna niets van gedaan krijgt. Hove vraagt reeds 50 jaar, van de tijd van wijlen burgemeester Frank Swaelen, toch geen politiek lichtgewicht, om een nieuwe spoorwegbrug aan het station te leggen. De resultaten kennen we : niets, rien, nichts, nothing !

Hove Beweegt moet zijn kritiek ook ernstig houden ! Was de heraanleg van het gemeentecentrum dan zo’n succes in de periode 2007-2012 ? Men kon toen in het gemeentecentrum een veilig fietspad aanleggen ! Hallo ex-groene schepen Hilde VD  !? En de ‘Parijs-Roubaix-strook’ op de Mortselsesteenweg aan de kerk ? Hoeveel fietsers zijn daar al niet gevallen in de gootsteen ? Hallo ex-schepen en ontwerper Jozef A. !? …

In Hove rukt dus ook het “groen-linkse populisme” op via het kanaal van Hove Beweegt ! Het moet niet altijd van rechts komen !

een linkse populist …

Foto’s © Gazet van Hove.