Resultaten belevingsonderzoek Kontichse jeugd

Het afgelopen jaar deden we als vrijetijdsdienst een onderzoek bij de Kontichse kinderen en jongeren (3e leerjaar tot en met 2e middelbaar) naar hoe zij kijken naar hun buurt, omgeving en gemeente.

Dit belevingsonderzoek deden we onder begeleiding van VVJ / Bataljong. We gingen op verschillende momenten en manieren na wat de jeugd van hun buurt en onze gemeente vindt. Wie regelmatig een blik werpt op onze facebookpagina zag het afgelopen jaar hierover al eens een poll voorbijkomen, een fotoverslag van een enquêtemoment,…

De meest opmerkelijke bevindingen die uit het belevingsonderzoek naar voren komen, zetten we nu even op een rij. De kinderen en jongeren in Kontich vinden dat :

– er te weinig speelruimte is

– het druk is tijdens de spitsmomenten (voor en na school)

– de fietsinfrastructuur onveilig is

– er nood is aan meer groen in de gemeente

– er in het centrum een jeugdontmoetingscentrum ontbreekt

– …

Zo zijn er nog verschillende opmerkingen, bevindingen en suggesties van de kinderen en jongeren die in Kontich wonen en/of schoollopen. Het rapport van het belevingsonderzoek vind je hier terug.

Ermee aan de slag !

Meten is weten. En met wat we nu gemeten hebben, moeten we ook aan de slag. Aan de signalen die uit het onderzoek naar boven kwamen, hebben we concrete acties gekoppeld. Deze actiepunten hebben we ondertussen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter inspiratie van de meerjarenplanning.

Foto’s (c) Gazet van Hove.