“Wijs, grijs en puber”

UITNODIGING

Donderdag 25 april 2019 om 19.00 uur

Dienstencentrum “Ten Hove”

René Verbeecklaan 3 in Hove

door Jean-Paul Van Bendegem

Beste Davidsfondsleden en sympathisanten,

We nodigen jullie graag uit op een lezing, georganiseerd door het Dienstencentrum Ten Hove.

Jean-Paul Van Bendegem, licentiaat in de wiskunde en doctor in de wijsbegeerte, is thans emeritus professor aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Hoewel zijn hoofdinteresse de filosofie van de wiskunde betreft, is hij evenzeer begaan met de relaties tussen wetenschap en religie en met problemen die een brug leggen tussen wetenschap en maatschappij.

Volgens Jean-Paul Van Bendegem wordt “De Ouderdom” volledig ten onrechte voorgesteld als een eindfase.

Beter is het om die fase te zien als de unieke combinatie van puberaal gedrag en wijsheid : onwennigheid en weten waarom.

In deze lezing bekijkt Jean-Paul Van Bendegem het proces van “ouder worden” vanuit een gans ander oogpunt, met vaststellingen die op zijn minst origineel, en bij wijlen zelfs hilarisch zijn….

Gekend van talloze lezingen en boeken, maar ook van radio en TV, nu te gast in Hove

De toegang is gratis.

Wil je er graag bij zijn, geeft dan een seintje rechtstreeks aan gerda.vos@hove.be – verantwoordelijke van het Dienstencentrum Ten Hove.

www.hove.davidsfonds.be

Met vriendelijke groeten,

uw Davidsfondsbestuur

Foto’s (c) Gazet van Hove.