Nieuw N-VA-afdelingsbestuur in Hove

Om de drie jaar organiseert de N-VA als partij lokale bestuursverkiezingen. Zo ook in Hove. Alle leden worden opgeroepen om voor de lokale kandidaten te komen stemmen. De verkozenen doen dit louter als vrijwilliger, ze krijgen hiervoor geen vergoeding.

Er kwam hier in Hove een nieuwe bestuursploeg uit de bus. Als voorzitster werd Irène Arnalsteen verkozen. Zij is ook bekend als uitbaatster van het strijkatelier aan de Meylstraat. Zij wordt bijgestaan door Theo Vanmeert als ondervoorzitter. Als secretaris werd Ingrid Matthijssen verkozen. Vrouwen maken hier in Hove wel degelijk deel uit van het N-VA-bestuur en wegen op het beleid, wat sommigen er ook over mogen denken en rondstrooien.

Uittredende voorzitter Guido Sel werd in de bloemen gezet voor zijn inzet van de afgelopen jaren !

Guido Sel

De Verjonging van de afdeling zet zich ook door met nieuwkomers als Ingrid Janssens, Matthias Dewaele, Niels Kino, Alexander Stupar, Kenneth Verheecke en Guy Dom.

De gemeentelijke verkozen mandatarissen maken ook deel uit van het afdelingsbestuur. Dit zijn burgemeester Koen Volckaerts, de schepenen Gerda Lambrecht, Bart Van Couwenberghe, de gemeenteraadsleden Guido Sel, Kevin Michiels en Lenn De Cleene en de mensen van het Bijzonder comité voor de sociale dienst (ex-OCMW) Sandra Maes en Dirk Van Bueren.

Sandra Maes

Jong N-VA in opbouw  

In Hove is men ook bezig met de uitbouw van een jongerenafdeling van de partij, Jong N-VA. Hiervoor kijkt men uit naar Matthias Dewaele, Niels Kino, Alexander Stupar en Lenn De Cleene. Deze laatste zetelt nu in het bestuur van Jong N-VA Zuidrand. Het is de bedoeling om op termijn in alle betrokken gemeenten afzonderlijke Jong N-VA besturen op te zetten.

Het nieuwe bestuur organiseert op zondag 24 maart e.k. een gespreksvoormiddag met Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck over kernenergie. Kan nog interessant worden als er enkele groen-linksen in de zaal zouden zitten. We zijn benieuwd.

Lenn De Cleene

Foto’s (c) Gazet van Hove.