Briefje aan Wouter Beke

Dubbel getongd

Mijnheer de oogkleppendrager,

Gij werpt u dezer dagen op als de koene, loepzuivere strijder die de democratie in Europa wil redden. Samen met de cdH uit Wallonië – uw vroegere Belgische zusterpartij, die van christelijk naar humanistisch is geëvolueerd – en de Luxemburgse christendemocratische CSV waartoe Jean-Claude – hik ! – Juncker behoort, hebt gij geëist om de Hongaarse Fidesz-partij van premier Viktor Orban uit de Europese Volkspartij (EVP) te zetten. Een affiche waarop hij Juncker afbeeldde als de schuldige voor de migratiestroom naar Europa, was de druppel die uw strandemmertje deed overlopen. Gij zijt Orban al langer beu omdat hij een harde politiek voert inzake migratie en zich kritisch opstelt tegenover dictaten van de Europese Unie. Hij wil zijn land beschermen tegen islamisering en hij wil dat de christelijke wortels van zijn land overeind blijven. Christen-democratischer kan het haast niet… Ja, hij verzet zich aldus tegen de eurocratische strategieën om de migratie in Europa te spreiden. Vandaar dat hij zijn grenzen afsluit. Gij hebt nu een stok gevonden om te slaan.

Nu gij vraagt om hem buiten te smijten uit de EVP, is hij boos en noemt hij u en de uwen “nuttige idioten van links”, want daardoor zal de linkerzijde volgens hem alleen maar sterker worden in Europa. Gij zegt daarop dit niet te pikken en gij vraagt respect van Orban : “Viktor Orban en Hongarije krijgen elk jaar 4 miljard euro steun van de Europese Unie. Tegenover die steun mag dan wel iets staan : respect voor de Europese waarden en de Europese regels.” Op zich een interessante opmerking, die gij misschien ook eens naar het Belgische niveau moet vertalen. Ik heb het dan over de vele Vlaamse miljarden die elk jaar naar Wallonië gepompt worden, maar waar maar bitter weinig of geen respect tegenover staat ten aanzien van de Vlamingen en afgesproken regels. Ik denk zo bijvoorbeeld en onwillekeurig aan de taalwetgeving die eenzijdig door de Franstaligen brutaal en onbeschaamd met de voeten worden getreden in Brussel en de Randgemeenten.

En ik kom ook even terug op die Europese waarden die gij zo hoog lijkt in te schatten. Waarom zweegt gij dan in alle talen wanneer in Spanje door toedoen van de toen regerende Partido Popular – uw vrienden binnen de EVP – de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië letterlijk met geweld werd geïntimideerd  bij het gebruik maken van haar democratisch recht tijdens het onafhankelijkheidsreferendum in 2017 ? U weet nog wel dat uw Europese commissaris Marianne Thyssen dit geweld omschreef als aanvaardbaar proportioneel geweld … En waar is uw christendemocratisch rechtvaardigheidsgevoel nu maar liefst twaalf Catalaanse politici als repressieslachtoffers voor de Spaanse inquisitie staan en mogelijk voor jaren de cel ingaan ? Politici die toch gewoon hun door het volk gekregen democratisch mandaat hebben gebruikt en op geweldloze manier hebben gestreden voor hun zaak, niet ? Omwille van de Partido Popular hebben jullie altijd weggekeken van wat er in Spanje gebeurde en hebben jullie de paraplu van de Europese Commissie altijd opengetrokken door het officiële standpunt van dat soort Europa te verdedigen : “Dit is een interne Spaanse kwestie.” Ge moet maar durven. Is de verdediging van de grenzen en het beschermen van de eigen mensen in Hongarije dan ook geen interne kwestie ?

Het is duidelijk dat wie opkomt voor zijn eigen land, zijn volk, zijn eigen mensen niet in uw gratie kan vallen. De opgang en groei van het Vlaams-nationalisme in Vlaanderen van twee volkspartijen – die samen zo groot zijn als uw partij heel lang geleden – en de gestage neergang van uw partij in diezelfde periode, toont aan dat mensen voor zichzelf en de toekomst en de veiligheid van hun kinderen kiezen en niet langer meer voor holle theorieën en Bond-zonder-naam-slogans als “Waar een wij is, is een weg”, en verkeerd begrepen en dus vaak selectieve solidariteit.

Gij spreekt onchristelijk met een dubbele tong al naargelang het u uitkomt en gij ziet enkel wat gij wilt zien, gehinderd als gij zijt door oogkleppen. Met Kris Peeters naar de bureaucratische en volksvreemde Europese Unie te sturen, is het zeker dat wij daarin geen beterschap of voortschrijdend inzicht mogen verwachten. Orban heeft gelijk dat gij door uw capriolen links zult versterken in Europa. En ik voeg er graag aan toe : rechts ook. Dank zij Orban. En dank zij u !

(c) ’t Pallieterke
Foto’s (c) Gazet van Hove.