Discussie over de Buitenschoolse Kinder Opvang (BKO) in Hove

Op de laatste gemeenteraad kwam het tot een erg gespannen discussie over de Buitenschoolse Kinder Opvang. Gewezen OCMW-voorzitster en huidig raadslid Goedele Breyne (PH7) opende de debatten. “Het huishoudelijk reglement van de BKO De Mikado sluit Hovenaars uit waarvan de kinderen elders – buiten Hove – naar school gaan. Nochtans draagt de Hovese belastingbetaler bij om het verlies (180.000 euro) te dekken van de BKO en wijkt deze maatregel af van alle omliggende BKO’s. De maatregel staat ook haaks ten opzichte van alle andere toegangsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de speelpleinen en –kampen. Bovendien is het elders naars chool gaan niet steeds een bewuste keuze van de ouders. Zo stellen we vast dat bij bepaalde diagnoses en/of doorverwijzingen van het kind ouders noodgedwongen een school moeten zoeken in het bijzonder onderwijs buiten Hove. Het zou logischer zijn dat in een eerste instantie Hoevenaars toegelaten worden en pas daarna niet-Hovenaars. Bovendien stelt niet alleen het charter van ‘huis van het kind’, maar ook het beleidsakkoord dat er specifieke aandacht zal gaan naar kwetsbare gezinnen. Ik verwijs hierbij naar doelstelling 26 : “we zorgen dat de goed uitgeruste BKO nog meer Hovenaars bereikt …” en doelstelling 27 : “het huis van het kind is het speerpunt van onze ondersteuning aan gezinnen.” Als we de ambitie hebben om de Hovese ouders te ondersteunen, dringt zich hier een wijziging op waarbij we de voorrangsegels dienen te veranderen. Ook dient het bestuur proactief na te denken over ‘inclusieve’ –maatregelen binnen de BKO. Vragen : wat is de reden van deze maatregel ? Wat is momenteel de verhouding Hovenaars / niet-Hovenaars bij de naschoolse opvang ? Wat is de reden dat het verlies BKO de laatste jaren met 30.000 euro gestegen is ? Hoeveel Hovenaars dienen wij maandelijks op deze manier te ontgoochelen ? Met andere woorden : welke aanvragen kunnen wij verwachten als het reglement aangepast wordt ? Kan een aanpassing van de toelatingsvoorwaarden op korte termijn bekeken worden door eventueel bijkomende beperkingen te stellen ? Wat zegt Kind en Gezin over BKO en inclusie ? Zijn hier subsidiemogelijkheden ? Kunnen we samenwerken met andere actoren ? Voorstel van beslissing : de gemeenteraad bespreekt het voorstel en vraagt het college om de modaliteiten te onderzoeken en ten laatste in de gemeenteraad van april terug te koppelen met een constructieve oplossing ?”

Gerda Lambrecht

Schepen van Onderwijs Gerda Lambrecht (N-VA) antwoordde : “Enkel op schooldagen worden kinderen van Hovese scholen in de BKO opgevangen. Op andere dagen worden alle kinderen opgevangen, ongeacht het onderscheid van hun schoolgemeente. Dit is hetzelfde principe van in Edegem. Kinderen met extra zorgbehoeften worden in Hove opgevangen via het Huis van het Kind. De reden van de maatregel is dat ’s morgens kinderen naar vijf verschillende plaatsen moeten gebracht worden. Hiervoor zijn maar drie personeelsleden aanwezig. Praktisch zijn er 869 actieve kinderen in Hove, waarvan 50% uit Hove. 50% maakt gebruik van De Mikado. Als we die openstellen voor alle kinderen is er wel een capaciteitsprobleem. Dit kan de Hovese BKO niet aan. De 30.000 euro is te wijten aan de gesco-contracten. Er zijn zes kinderen van het bijzonder onderwijs. Misschien moeten we de opvang ook openstellen op woensdagnamiddag ? Dit moeten we nog bekijken. Voor Kind & Gezin is de subsidiering enkel interessant als je vele kinderen met extra zorg hebt. Hiervoor moeten we een lijvig dossier opmaken. We steunen ook via de private kinderopvang.”

Incident gesloten.

Foto’s © Gazet van Hove.