Uilenbos in Hove tijdelijk niet toegankelijk wegens stormschade

Na de storm van afgelopen zondag 10 maart jl. gingen enkele medewerkers van Natuurpunt eens een kijkje nemen in het Uilenbos. Hoe zou de storm er hebben huisgehouden ? Ze stelden vast dat de storm er lelijk huisgehouden heeft. Doorheen heel het bos zijn verschillende bomen ontworteld, afgeknakt of gespleten waardoor de wandelpaden op meerdere plaatsen versperd zijn. Bovendien hangen er in de bomen nog veel losse takken, die bij de minste windstoot naar beneden kunnen vallen en mogelijke bezoekers kwetsen. Om veiligheidsredenen is het Uilenbos voorlopig dan ook niet meer toegankelijk. Het beheerteam oordeelde dan ook dat de situatie momenteel zelfs te gevaarlijk is om de nodige opruimingswerken aan te vatten.

Zodra de toestand het toelaat, zal het vrijwilligersteam het nodige doen om de paden terug vrij te maken en gevaarlijke bomen op te ruimen. Wanneer het bos opnieuw toegankelijk is zal een nieuwe mededeling rondgestuurd worden en zullen de bordjes die momenteel de toegang verbieden terug weggenomen worden.

Foto’s © Gazet van Hove.