Discussie over natuurbeheersplan gemeentepark Hove

Op de laatste Hovese gemeenteraad kwam het gemeentepark ter sprake. Groen-links raadslid Diederik Vandendriessche opende de debatten : “Beleidsdoel 40 van het bestuursakkoord luidt als volgt : ‘We maken een beheersplan op van het gemeentepark en voeren het uit. De hofgracht krijgt terug zijn verdiende grandeur. Het park wordt opgewaardeerd met verschillende zoneringen, niet heraangelegd. De speeltuin wordt heraangelegd.’ Toen we hier tijdens de vorige gemeenteraad meer uitleg over vroegen, werd er gewezen op het feit dat dit dossier al in de Milieuraad behandeld werd. Ondertussen hebben we een aantal documenten opgevraagd en blijkt dat er via de Bosgroep Antwerpen-Zuid en de onderzoeksgroep Natuur, Bos en Landschap van de Thomas More Hogeschool werk gemaakt wordt van een Natuurbeheersplan voor de zone ‘Boshoek’ in Hove, Lint en Boechout. Het openruimtegebied tussen deze drie gemeenten wordt getypeerd door een aantal boskernen die onder meer via dit plan deel uitmaken van een groter netwerk, dat vanuit een aantal gelijkaardige criteria beheerd wordt. Ook het gemeentepark van Hove is met zijn typische bosstructuur mee opgenomen in dit plan. Onze vragen bij het Natuurbeheersplan en bij de beleidsdoelstelling :

  • Er wordt door de onderzoekers niet verwezen naar het bestaande natuurbeheersplan van het gemeentepark : wordt daar in dit nieuwe beheerplan rekening mee gehouden ?
  • Zorgt het nieuwe plan voor wijzigingen in het beheer van het gemeentepark of moeten we het document dat ontwikkeld wordt als aanvulling beschouwen op de bestaande werkwijze ?
  • In de beleidsdoelstelling is onder meer sprake van een ‘opwaardering met verschillende zoneringen’ : wat wordt daarmee juist bedoeld ?
  • Wie staat er in voor de verdere opvolging van de doelstellingen in dit Natuurbeheerplan, onder meer voor het gemeentepark ? Valt dit onder de coördinatie van de Bosgroep Antwerpen-Zuid ?
  • In het nieuwe Natuurbeheerplan wordt niet echt verwezen naar de hofgracht : wat is juist de problematiek van de hofgracht en wat zijn mogelijke oplossingen om de hofgracht in ere te herstellen ?

Schepen van milieu Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde : “We werken enkel een onderhoudsplan uit, geen beheerplan. Is nu het eerste plan dat men opmaakt. Er is een opwaardering van verschillende zones in het gebied. Iedere zone krijgt een ander onderhoud. Er vallen bijvoorbeeld veel bladeren in de vijver. En er zitten veel karpers in het water. Met troebel water tot gevolg. Er werd voor 500 kg vis opgehaald. Nog zijn er veel karpers aanwezig.

Foto’s © Gazet van Hove.