Nog steeds geen Buurt Informatie Netwerken (BIN) in Hove

Regio HEKLA

In al onze buurgemeenten zijn er buurtinformatienetwerken (BIN) actief. Het zijn samenwerkingsverbanden tussen de burgers van een wijk/straat en de politie.

De focus ligt hierbij op het uitwisselen van nuttige informatie, die leidt tot een goede sociale controle en preventie. Een BIN is geen private militie, er worden geen wachten gelopen, men draagt geen wapens, er is geen commando-structuur en er worden ook geen militaire oefeningen gehouden. ‘Cowboys’ kunnen zich best onthouden !

Eens er een melding van bijvoorbeeld een verdachte situatie binnenkomt, wordt het buurtinformatienetwerk opgestart via de politie. Er wordt een ingesproken bericht over de verdachte situatie doorgestuurd naar alle BIN-leden.
Op deze manier zijn de BIN-leden snel op de hoogte en kunnen zij mee een oogje in het zeil houden.

In Aartselaar en Edegem hebben ze ook reeds een WIN (winkelinformatienetwerk). Verdachte personen die de intenties hebben om bv. winkeldiefstallen of wisseltrucs te plegen, worden zo gesignaleerd bij de aangesloten winkeliers.

Reeds één oprichtingspoging in Hove

Het initiatief voor de oprichting van een BIN moet van de betrokken burgers zelf komen. De gemeente, noch de politie mogen hierin enig initiatief nemen. We merken dat er na een inbraakgolf in een bepaalde wijk direct mensen opstaan voor de oprichting van een BIN. Nadien gaat dit dan weer even liggen. Er moet ook een minimaal aantal burgers in een bepaalde buurt mee bereid zijn om in de BIN-structuur mee te doen. In Hove is er nog geen BIN actief. Enige jaren geleden was er een inwoner van De Ster die probeerde om een BIN op te zetten in de Bloemenwijk. Dit is mislukt wegens te weinig belangstelling van de betrokken wijkbewoners” aldus burgemeester Koen Volckaerts.

Foto’s © Gazet van Hove.