Nieuwe wandelverbinding tussen Hof ter Linden en Fort 5 in Edegem

Vanaf heden is er een trage weg van 5 km die een lus maakt van Fort 5 naar het kasteeldomein Hof ter Linden. De verschillende eigenaars van Hof ter Linden hadden al lang de ambitie om heel deze groene long van Edegem te doorkruisen met allerlei wandelpaden. Dit laatste stukje werd nu gerealiseerd met steun vanuit het Interreg 2 Zeeën project en ‘Nature Smart Cities’, waarin de Streekvereniging Zuidrand en de provincie Antwerpen zich verenigen als partners.

Sinds 2016 leggen gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur & Bos (de 3 eigenaars van Hof Ter Linden), stap voor stap trage wegen aan tussen Hof Ter Linden en Fort 5. Een eerste stap was de oostelijke wandel- en fietsverbinding tussen de Terlindenlaan en de Jan van de Veldelaan. In 2018 werd ten westen van het park, tussen de Graaf de Granvellelaan en de Donk, een tweede wandelpad gerealiseerd. Nu is het laatste stukje, een vlonderpad (op een houten bruggetje) van ongeveer 250 meter door een nat bos aan de westzijde van Hof Ter Linden ook gerealiseerd. De cirkel is rond.

De aanleg van dit pad werd mee mogelijk gemaakt vanuit het Interreg project ‘Nature Smart Cities’. Provinciaal Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), bevoegd voor De Zuidrand, duidt het belang van dit project : “Het Nature Smart Cities project wil gemeenten tonen hoe ze groene infrastructuur (zoals trage wegen) kunnen inzetten om zich te wapenen tegen de klimaatverandering. Hiermee vangen we twee vliegen in één klap : we creëren nieuwe trage wegen en we helpen gemeenten zich te wapenen tegen de klimaatverandering. In de Zuidrand komen zeven nieuwe trage wegen, stuk voor stuk gezonde en veilige verbindingen die een waardevolle bijdrage leveren aan de biodiversiteit.”

Deze realisatie in Edegem kadert in de uitvoering van het beheerplan voor Hof ter Linden. Dankzij de keuze voor een vlonderpad blijven de historische rabatten (verhogingen waar de bomen op groeien) intact en kan het bos toch toegankelijk gemaakt worden voor het publiek. De specifieke afwisseling van verhogingen en greppels zorgt voor buffercapaciteit van water. Dankzij dit laatste stukje wandelpad langs de westelijke zijde van het kasteeldomein ontdekken onze inwoners binnenkort opnieuw een mooi en onbekend stukje van onze gemeente”, aldus schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur Sofie de Leeuw (N-VA) uit Edegem.

“Ik mag stellen dat we er sinds de aankoop van het domein in 2012 al goed in geslaagd zijn om de grandeur van het Hof Ter Linden terug in ere te herstellen. We investeerden samen met onze partners in de gebouwen, trokken horecapartners aan die het domein doen bloeien én tegelijk herstellen we de natuur, leggen we de paden op en rond het domein opnieuw aan, geven we de historische dreven opnieuw de plaats die ze verdienen en maken we er een groen domein van waar het goed vertoeven is”, besluit Jan De Haes (N-VA), Provinciaal gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap.

Foto’s © Gazet van Hove.