Discussie over gemeentelijk informatieblad InfoHove

Hove

Op de laatste Hovese gemeenteraad kwam de inhoud van het gemeentelijk informatieblad InfoHove uitvoerig aan bod.

Diederik Vandendriessche

Het groen-linkse raadslid Diederik Vandendriessche (HB) stelde : “Op dinsdag 9 april kregen alle gemeenteraadsleden een e-mail van een bezorgde burger. Hij stipte aan dat het schepencollege beslist had om in InfoHove de rubriek ‘Verenigingen’ volledig te schrappen. De briefschrijver haalde terecht aan dat de beslissing haaks staat op het bestuursakkoord 2019-2024 dat in de gemeenteraad werd voorgesteld door het schepencollege. In de mail werd – met een knipoog naar de tekst van het regeerakkoord – met verbijstering gereageerd op het feit dat “de nieuwe bestuursploeg reeds na 2 maanden zijn eigen bestuursakkoord vergeten is en de ontmoetingskansen tijdens de leuke initiatieven van onze vele verenigingen op die manier zo weinig optimaal wil ondersteunen.”

Hij schrijft dat hij op de raadsleden rekent om de mooie beloften in het goedgekeurde bestuursakkoord ook in de praktijk te laten uitvoeren. “Op 16 april kwam er eveneens via e-mail een verduidelijking vanwege de schepen van Communicatie. Om het infoblad aantrekkelijker te maken, zo luidde het antwoord, zijn een aantal ingrepen nodig, zodat de info overzichtelijk en in een heldere taal wordt gepresenteerd. Zo hoopt men meer lezers aan te trekken. De activiteiten van de verenigingen worden in een Uit in Hove-kalender gepresenteerd. Daarnaast blijven uiteraard ook andere kanalen zoals de sociale media actief. Blijkbaar hadden de verenigingen ‘de weg der geleidelijkheid’ niet begrepen die momenteel wordt uitgerold. De verenigingen zouden daarover die week nog gebriefd worden. Als gemeenteraadslid verbazen wij ons eerst en vooral over het feit dat we van deze gang van zaken niet op de hoogte waren. Blijkbaar moeten we daarover door een bezorgde of ontgoochelde medeburger op de hoogte gebracht worden. Kan er tijdens deze gemeenteraad meer toelichting worden gegeven over de wijzigingen in de aanpak van InfoHove en over de aangestipte ‘weg der geleidelijkheid ?’ Blijkbaar kaderen de wijzigingen in een aanpak om meer lezers aan te trekken. Waar komt de idee vandaan dat InfoHove te weinig gelezen wordt ? Is dat op een of andere manier bevraagd of in kaart gebracht ? Zal er tot slot – in het kader van de nieuwe aanpak – een evaluatie worden gemaakt van de nieuwe maatregelen ?”

Schepen van informatie Els Pauwels (Fan van Hove) antwoordde : “We werken aan een leesbaardere InfoHove en ook een kortere. Het KISS-principe (Keep it short & simple). Nieuwe communicatie werkt korter. InfoHove moet actueel en gestyled blijven. Een lange uitleg over verenigingen wat ze allemaal doen is niet interessant. Is niet wervend. Bij activiteiten van verenigingen is men geïnteresseerd is waar, wanneer, wie en een contactadres of –telefoon. Grotere manifestaties gaan ook meer aandacht krijgen dan wekelijkse activiteiten. We gaan geen verenigingen in de kou laten staan. Kwaliteit aanleveren is belangrijk voor de verenigingen omdat ze in het blad van de gemeente in de kijker moeten staan.”

Als reactie pleitte het groen-linkse raadslid nog om dit allemaal te bespreken in een werkgroep.

Incident gesloten.

Foto’s © Gazet van Hove.