Voorstelling resultaten participatieprojecten in Boechout-Vremde

Begin dit jaar stelde het bestuur haar beleidsnota voor aan de gemeenteraad. Om die ontwerptekst met voorstellen van inwoners, adviesraden, middenveldorganisaties … te verrijken, lanceerde het een participatieproject.

Het bestuur lanceerde tien stellingen op het sociale platform Hoplr, organiseerde een ontmoetingsmoment (Toekomsttafels) en sprak met adviesraden en kansengroepen.

Alle voorstellen uit die bevragingen werden in het ontwerp van beleidsnota gebundeld.

Het bestuur zal de resultaten op twee infoavonden voorstellen aan alle geïnteresseerde burgers. Iedereen is welkom.

Op maandag 13 mei (Theater Vooruit, Boechout) en maandag 20 mei (Zaal Den Boom, Vremde), telkens om 20.00 uur.

Foto’s (c) Gazet van Hove.