Installatie Milieuraad Hove

Donderdag 2 mei 2019, Gemeentehuis, Geelhandlaan 1 Hove

20 aanwezigen, waarvan 7 vrouwen, een meerderheid van de aanwezigen is lid van Natuurpunt.

vele leden in Hovese Milieuraad

De voorzitter Hugo Waterschoot, begroet de aanwezigen en stelt de spelregels van de Milieuraad voor. Geen opmerkingen. Nadien mogen alle aanwezigen zich individueel vrij voorstellen. Er zijn ook twee gemeenteraadsleden bij : Filip Craen en Jo Ampe, beiden lid van het groen-linkse Hove Beweegt.

Alle leden mogen nu schriftelijk een drietal voorstellen doen voor de werking van de Milieuraad periode 2019-2024.

Hugo Waterschoot

Voorstellen : (voor de privacy geven we ieder lid een nummer)

Lid 1 :

Bomen die in Hove sneuvelen, twee keer vervangen

Kerstboomverbranding (zie Duffel), een alternatief zoeken

Vuurwerk Zomer End Feesten Hove, minder lawaai maken

Afval in gemeentecentrum, zwerfvuil opkuisen met pool vrijwilligers, 1 x per week

Verkeer O-W-as : luchtkwaliteit bevorderen

Lid 2 :

Bewaren open ruimten + open landschapselementen

Luchtkwaliteit

Klimaat-neutrale gemeentehuizen, scholen

Biodiversiteitsbeheer, thermometer natuur

Lid 3 :

Curieuze Neuze, Boechoutsesteenweg

Auto’s verminderen kinderen afzetten Regina Pacis + Onderwijsstraat

Zwerfvuil Frijthout

vuilnisbak St. Laureysplein

Lid 4 :

Algemeen plan herbebossing Hove, voor iedere geboorte in gemeente 1 boom aanplanten, ook op private gronden aanplanten met muzikale animatie

Uitgave brochure natuurgebieden Hove i.s.m. Cultuurraad

Trage weg in centrum, tussen Regina Pacis en Groen Schooltje, ontwikkelen om druk gemeentecentrum te vermijden.

Lid 5 :

Bloemen in voortuinen. Wedstrijd mooiste tuin organiseren

Geen heliumballonnen eindejaarsfeesten, aandacht voor zeldzame grondstoffen

Samen-tuinen stimuleren

Rood licht in lantaarnpalen, beter voor de dieren

Lid 6 :

Klimaatplan met Jeugdraad opstellen

CO2 reductie, oplaadpunten elektrische auto’s

Verkeersas O-W ontlasten

Betere fietsinfrastructuur

Natuurbehoud in respect met landbouw

Betonstop

Lid 7 :

Luchtkwaliteit bevorderen (verbranding kerstbomen)

Biodiversiteit

Laadpalen

Lid 8 :

Economie & ecologie verzoenen

Fietspaden centrum, fietspad naast Hove Sport

Coveliersstraat : bomen planten

Uilenbos : verbinding naar Boechout aanleggen

Jacht in de Coveliersstraat aanpakken

Lid 9 :

Klimaatverandering voorbereiden

Behoud groene & open ruimte

Duurzaam beleid

Lid 10 :

Bloembakken

Luchtkwaliteit

Bio-ondernemingen stimuleren

Zwerfvuil : burgers ondersteunen

Loslopende honden in Frijthout

Lid 11 :

Ontharden van de grond

Reeën beschermen

Groene ruimten

Lichtpollutie

Lid 12 :

Behoud open ruimte voor de landbouw

Geen druk op de landbouw

Lid 13 :

Promotie bosbehoud

Onderhoud hagen en voetpaden

Sluikstorten

Lid 14 :

Nieuwe verkavelingen : bomen in straten aanplanten

Regenwateropvang, groene daken

Open ruimten beschermen

Toezicht Frijthout beter maken

Afvalproblematiek

Controle op de heraanplanting van bomen

Lid 15 :

Trage wegen, missing links tussen wijken

Autoverkeer

Uitleensysteem voor tuinbouwmateriaal (verhakselaar, grote materialen, huren)

Burgers sensibiliseren rond zwerfvuil en loslopende honden

Lid 16 :

Maximum snelheid

Mountain-bikes in bos, nachtelijk toezicht in de bossen

Wandellussen Uilenbos heraanleggen

Trage wegen, Laarzenpad

Lid 17 :

Betonstop

Her-dimensionering kruispunten, Magdalena Vermeeschlaan

Ontharden fietspaden

Biodiversiteit in de aanplantingen

Afvalpreventiebeleid, afvalwaterbeheer

Peuken in de rivier (de zee begint aan de rioolputjes)

Boom kappen = 3 opnieuw aanplanten

Lid 18 :

Kleinschaligere aanpak

Zwerfvuil bestrijden

Solidariteit : alle andere raden erbij betrekken

Niet-afbreekbaar materiaal (festivals)

Statiegeldalliantie : gemeente Hove toetreden

Lid 19 :

Groen onderhoud

Campagne tegen sluikstorten en afval

Trage wegen

Klimaat-neutrale gemeente

Frijthout : avond-feestjes afval opkuisen

Lid 20 :

Hemelwaterplan, hoe erop inspelen

Zwerfvuil

Trage wegen

Lichtpollutie, straatverlichting

Allerlei

Er werden enkele afspraken gemaakt i.v.m. de GDPR-wetgeving.

De penningmeester geeft een overzicht : 3.000 euro op de rekening.

Er wordt een nieuw bestuur aangesteld : de voorzitter en penningmeester blijven, er is een nieuwe secretaresse en gemeenteraadslid Jo Ampe (HB) stelt zich kandidaat voor het onder-voorzitterschap van de Milieuraad (enigste kandidaat).

Jo Ampe

Foto’s (c) Gazet van Hove.